Bach en Liszt op Marktconcert Open Hof

Na het bijzonder feestelijke 250e Marktconcert in september is ook het oktober- concert in Open Hof aan de Hesseplaats in Ommoord weer de moeite waard. Cora Mulder vult als gast-soliste het grootste deel van het programma met een groot werk van Franz Liszt: ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’. Ondanks de droefenis die uit de titel spreekt is het een zeer virtuoos en afwisselend stuk, waarin de zachtste, maar ook de heel uitbundige orgelregisters open gaan. Franz Liszt werd precies 200 jaar geleden, in 1811 dus, geboren en krijgt dit jaar extra veel ruimte op de concertprogramma´s. Willem Blonk, momenteel leraar van Cora, opent het programma met diens Introïtus en speelt ook zijn sfeervolle ´Ora pro nobis´.
Een andere componist op het programma is Bach. Het bovengenoemde ´Weinen, Klagen…´ heeft als thema een deel uit zijn Cantate 12. Ook Addie de Jong bewerkte een deel daaruit. Willem Blonk speelt het en houdt zijn eigen orgelversie van de Sinfonia waarmee de cantate opent deze morgen ten doop.

Ook dit concert op 12 oktober is vrij toegankelijk, met een collecte aan de uitgang. Het begintom 11.00 uur en duurt een goed half uur. Parkeren van boodschappenwagentjes is mogelijk en voor een consumptie met levendig uitzicht op de markt bent u in foyer van de nieuwe Open Hof op de goede plek!