Zondag 11 november 2018-14.30 uur Ontmoetingsmiddag
‘Waterschaarste in perspectief’

Met water is altijd wat aan de hand: te veel, te weinig of het is vervuild. In principe is er voor iedereen genoeg. Het probleem is het onregelmatige aanbod in ruimte en tijd. Wat men zich vaak niet realiseert is dat meer dan 90% van al het water op aarde ondergronds te vinden is (het grondwater). Grondwater speelt dus een cruciale rol in de globale waterbeschikbaarheid, zeker in droge gebieden.


Water staat hoog op de agenda, en zal daar gezien de groei van de wereldbevolking, migratie en klimaatsverandering blijven. De vraag naar water neemt toe. Alle reden dus om het beschikbare water en specifiek de ondergrondse waterbron te koesteren en verstandig te exploiteren. Toch gebeurt dit in het geval van grondwater slechts in beperkte mate. Waterbeheerders en watergebruikers kijken vooral naar het water aan de oppervlakte. Een belangrijke oorzaak is dat kennis over het grondwatersysteem vaak ontbreekt bij organisaties en overheden die verantwoordelijk zijn voor de watervoorziening.

Arjen de Vries, Algemeen Directeur Acacia Water en actief lid van onze wijkgemeente Open Hof, zal aan de hand van allerlei praktische voorbeelden illustreren dat de oorzaken van beperkte waterbeschikbaarheid veelal het resultaat zijn van menselijk handelen. De waterbeschikbaarheid is geen hopeloze zaak. Er is genoeg zoet water, maar het moet beter worden verdeeld!

Het belooft een interessante ontmoetingsmiddag over een belangrijk actueel onderwerp te worden waarvoor wij u van harte uitnodigen!

Ontmoetingsmiddagcommissie,

Maartje Greevenbosch, tel. 010-4215920
Henny Muilwijk,             tel.010-4550398