Op zondag 10 februari zal dominee Wim in ‘t Hout intrede doen als predikant in onze gemeente. De kerkenraad nodigt u van harte uit deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. De dienst begint deze zondag niet om 9.30 uur, maar om 14.30 uur. Voorganger is oud-vlootpredikant Dick Pranger, die samen met ds. Fulco Timmers dominee In ‘t Hout zal verbinden aan onze gemeente. Na afloop is er gelegenheid elkaar te feliciteren en het glas te heffen op een mooie nieuwe periode voor onze kerk. De kerkenraad hoopt u in groten getale te mogen ontmoeten deze zondagmiddag. Voor alle zekerheid: op 10 februari zal er ‘s ochtends om 9.30 uur geen dienst zijn.

 

Piet Zuidervaart

Voorzitter wijkkerkenraad