Stichting Kerken Ommoord

Open Hof Ommoord

Stichting Kerken Ommoord

Stichting Kerken Ommoord (SKO) beheert en bestuurt ons kerkgebouw. Ze zorgt bijvoorbeeld voor het geluid in de kerkzaal, de schoonmaak en de zaalverhuur. Ze hoeft hierbij geen winst te maken: alle opbrengsten en tekorten verdeelt zij eerlijk over de geloofsgemeenschappen. De RK-Parochie Sint Christoffel is voor 1/3 eigenaar van het gebouw. De Protestantse Gemeente Noordrand (PKN) in Rotterdam voor 2/3.

In het bestuur van SKO zitten vrijwilligers uit beide geloofsgemeenschappen. Het bestuur legt verantwoording af aan de eigenaren via een begroting en een jaarrekening.

 

Samenstelling bestuur

De volgende personen zitten momenteel in het bestuur:

Jan Groenendijk               voorzitter                        PKN
Kees Doornhein               secretaris                        PKN
Rolf Timmers                    penningmeester            RK
Vacature                            algemeen lid                  RK
Gerard Timmers              algemeen lid                  PKN
Peter Reijnoudt               algemeen lid                  PKN 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

Het doel van SKO

SKO houdt het gebouw beschikbaar voor de erediensten en andere activiteiten. De stichting zorgt voor het onderhoud, en dat er bijvoorbeeld iemand achter het buffet staat als er gasten zijn. Ze krijgt hierbij hulp van twee in deeltijd werkende betaalde beheerders en van een groot aantal vrijwilligers. Het onderhoud wordt betaald met het geld dat de zaalverhuur oplevert. Ook krijgt SKO een jaarlijkse bijdrage van de bazaar. Dit is bedoeld voor groot onderhoud aan de kerk.

 

Duurzaamheid en trots

SKO is trots op het kerkgebouw, dat van alle gemakken is voorzien. Het bestuur maakt zich wel zorgen om de hoge energieprijzen. Het heeft het gebouw in 2023 dan ook verduurzaamd. Op het dak liggen nu zonnepanelen en we hebben energiebesparende LED-verlichting. SKO onderzoekt de mogelijkheid om het gebouw in de toekomst gasloos te verwarmen.

Het bestuur hoopt zo nog heel lang beide kerkgemeenschappen en de bewoners van Ommoord een warm welkom te kunnen geven.