Privacy Verklaring Website Open Hof t.b.v. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Door het insturen van berichten welke contactgegevens bevatten, gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze gegevens. Door het insturen van foto’s gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze foto’s. Het is aan de inzender van deze foto’s om toestemming van de gefotografeerden te hebben tot plaatsing.

Uw contactgegevens worden niet bewaard; zij worden alleen gebruikt om geïnteresseerden in uw activiteit in de gelegenheid te stellen om met de organiserende personen van de activiteit in contact te komen.

Op de website worden ook foto’s geplaatst van activiteiten in en rondom Open Hof; maar ook bijvoorbeeld van ambtsdragers. Een clubje van vaste Open Hof fotografen is daar druk mee en heeft een AVG-proof protocol, waarbij het geven van toestemming voor foto en eventuele publicatie een belangrijk deel uitmaakt. We kunnen er dus gevoeglijk van uitgaan dat ook de foto’s die door hen worden aangeleverd voldoen aan de AVG-voorwaarden. Voor het geval foto’s worden aangeleverd welke gemaakt zijn door anderen, is in de bovenstaande verklaring voorzien.

Het moge duidelijk zijn, dat de redactie van de website Open Hof zorgvuldig met uw gegevens omgaat.

Redactie website Open Hof