Een lange menselijke ketting langs de Nederlandse kust. Die moet ervoor zorgen dat er meer en snellere actie tegen klimaatverandering komt. Het initiatief komt van Organisatie Urgenda. Directeur en oprichter Marjan Minnesma legt uit dat het een actie is ‘voor en door mensen die iets willen doen maar zich niet geroepen voelen om op een snelweg te gaan staan. Het idee is dat iedereen iets roods aantrekt. De rode lijn moet symbool staan voor een grens: ‘Tot hiertoe en niet verder’.
De actie begint om 14.00 uur. Ik vertrek met de metro van 12.21 van station Hesseplaats naar Hoek van Holland. Wie gaat er mee?
Guus Koelman, telefoon: 0620016822