Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Organogram

Open Hof – Communicatie – 111.1 Organogram – versie 06.11.2021

Voor het organogram + de samenstelling Kerkenraad  klik op de link