DE PROTESTANTSE KERKEN IN OMMOORD
HOE HET WORDT (na 1 mei 2004)

Kerken verenigt U !
Op 12 december 2003 hebben de synodes van de drie kerken (Nederlandse Hervormde Kerk (NHK), de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) en de Evangelische-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (ELK), het besluit genomen zich te verenigen tot Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In de achterliggende jaren is er veel vergaderd over de kerkorde en andere regelingen. Dit heeft na ongeveer vijftien jaar (!) geresulteerd in de nieuwe kerkorde (met de ordinanties, de generale regelingen en de overgangsregelingen), die op 1 mei 2004 in werking treedt.

Dat heeft natuurlijk allerlei gevolgen, al kan ieder in Nederland het kerkenwerk doen, zoals het gewend was: er wordt niets van bovenaf opgelegd!
Plaatselijk, op classicaal niveau en landelijk heeft het natuurlijk aanpassingen nodig en veranderingen tot gevolg.

Zo wordt het in Ommoord
De federatieve wijkgemeente Ommoord van de Hervormde Gemeente te Hillegersberg en van de Gereformeerde Kerk Ommoord-Zevenkamp wordt per 1 mei 2004 – van rechtswege - de Protestantse Wijkgemeente i.w. (in wording) Ommoord.
In Ommoord kunnen we gewoon blijven vergaderen als WKO en KKO, voorbereid door het DBO
(zie bij ‘Hoe het was’).

Vanaf 1 mei bestaan de woorden KAZ (gereformeerd) en CK (Centrale Kerkenraad, hervormd) niet meer. Zij worden dan Algemene Kerkenraad, samengesteld uit leden van de wijkkerkenraden volgens een bepaalde sleutel.
Zo heeft Ommoord dus vooralsnog te maken met twee AK’s, t.w. de AK van de Gereformeerde Kerk Ommoord-Zevenkamp en de AK van de Hervormde Gemeente te Hillegersberg.

Afgevaardigden
De WKO heeft in januari 2004 als gefedereerde wijkgemeente moeten kiezen tussen de gereformeerde classis of de hervormde classis, want je kunt maaer afgevaardigden sturen naar één classis. De WKO koos voor de gereformeerde classis, terwijl naar de hervormde classis twee adviserende leden mogen worden afgevaardigd.


VOORALSNOG stond hierboven diverse keren genoemd . . .

Daarover het volgende:
Op het gebied van de Hervormde Gemeente te Hillegersberg zijn drie Gereformeerde Kerken gevestigd. Tussen de kerkenraden van deze vier kerken is sinds enkele jaren overleg om te onderzoeken, of op dat Hillegersbergse grondgebied gekomen kan worden tot één Protestantse Gemeente te Hillegersberg (of een andere naam!) met zeven wijkgemeenten, waarvan er reeds vijf al langer of wat korter samen op weg zijn gegaan.
Een voorbereidingsgroep heeft de zaak verkend en is gekomen met enige aanbevelingen, waarover de wijkkerkenraden en de vier kerkenraden een voorlopig besluit hebben genomen om het voorstel verder uit te werken.
Een soort ‘agendacommissie’ is nu bezig de items te verzamelen, waarover een stuurgroep met werkgroepen moeten gaan onderzoeken in hoeverre het plan haalbaar is voor de kerkenraden van de vier kerken.
In de loop van dit jaar komt er hopelijk enig nieuws. . . .