Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5

HOE IS HET (OOK AL WEER) ? 1

ALGEMEEN
U heeft nu nummer 1 van de 25e (!) jaargang (1999) van het Open Hof Nieuws (OHN) in handen, een uitgave van de gereformeerde, hervormde en katholieke kerken in Ommoord en Zevenkamp, die in een oplage van enkele duizenden exemplaren tien keer per jaar verschijnt.
Het blad bevat verschillende artikelen: naast een voorbladartikel van één van de pastores en het dienstenschema, aankondigingen en verslagen van bijeenkomsten en vergaderingen, terwijl artikelen van verschillende aard het blad vol maken.
Dit alles zonder aanduiding (meestal) van welke kerk dan ook. En dat is ook de bedoeling: een vlot leesbaar blad van en voor alle kerkleden, zodat we elkaar leren kennen en van elkaars zaken op de hoogte zijn.

WIST U, DAT
• vanaf het begin diverse afspraken zijn gemaakt voor het OHN?
• in 1984 afgesproken is, dat het blad gratis wordt bezorgd bij die kerkleden, die bijdragen aan de Actie Kerkbalans?
• niet-leden en niet-bijdragers een abonnement kunnen nemen op het OHN; de kosten van verzending per post ook betaald moeten worden?
• in 1982 is afgesproken geen titulatuur te vermelden bij de voorgangers in de diverse diensten?
• redactieleden benoemd worden door de beraden, de besturen van de kerken?
• vanaf april 1994 het blad wordt uitgegeven in eigen beheer, wat een aanmerkelijke besparing per jaar oplevert?
• slechts één keer per jaar een vrijwillige bijdrage van U wordt gevraagd voor het OHN?

WERKWIJZE
Een grote schare van scribenten zorgt ervoor, dat de REDACTIE van vier/vijf personen een flinke (maandag)avond nodig heeft om het materiaal te sorteren voor het volgende nummer van OHN.
De TAAK van de redactie is
• verzamelen van, uitnodigen tot het schrijven van of het zelf schrijven van artikelen
• zorgen voor een evenwichtige verdeling qua informatie van de drie kerken
• het up to date houden van adreslijsten en colofon
• het "sorteren" en beoordelen van ingezonden brieven, kerkelijke en maatschappelijke informatie
Dezelfde avond wordt het geselecteerde materiaal - voorzien van codes - bezorgd bij de VERDELER, die bij afwezigheid een reserve-verdeler kan inschakelen. De verdeler verdeelt het materiaal over een zes- tot achttal TIKKERS (waarbij ook twee reserves beschikbaar zijn). Met de tikkers zijn allerlei afspraken gemaakt, hoe alles op diskette te zetten. De volgende dag (woensdag) brengen de tikkers het werk terug bij de verdeler, die het vervolgens verdeelt in twee porties voor de twee CORRECTOREN; ook daarvan zijn er twee in "reserve". Donderdag is alles terug bij de verdeler, die nu één pakket bezorgt bij de EINDCORRECTOR, die alle verbeteringen en aanwijzingen aanbrengt en alles op één diskette zet met een uitdraai, die op vrijdag worden bezorgd bij de OPMAKER, de enige handeling, die wordt uitbesteed.
Deze heeft op maandag de opzet van elke bladzijde gereed en één van de redactieleden haalt het materiaal bij hem op.
Hierna wordt door een groep van vier, de DRUKKERS, op twee copieerapparaten de hele krant afgedraaid en ligt alles op vrijdag keurig in dozen klaar voor de VOUWPLOEG.
Een oude naam voor de groep van 15 tot 20 personen, die vroeger het blad letterlijk vouwde, maar nu de bladen verzamelt tot ze als krant kunnen worden geniet.
Ondertussen zijn ook de lijsten met bezorgadressen bijgewerkt en kunnen de pakketjes worden gebundeld voor de ongeveer zestig BEZORGERS, die in even zovele wijken de krant (uiterlijk vrijdags) in de bus doen.
Ruim honderd exemplaren worden verzonden per post. De hele werkwijze wordt gecoördineerd dan één persoon, die steeds nauw overleg heeft met de redactie en waar nodig maatregelen treft.
Veertien dagen zijn dus nodig, voor U de nieuwe uitgave in handen heeft. In deze periode zijn dus zo'n honderd vrijwilligers uit de kerken aan de slag geweest om u van een kerkblad te voorzien. En dat tien keer per jaar!

Frans Vlastuin, voorzitter WKO
© 1999

 

Deel 2

Terug naar de inleiding