Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
De Protestantse Kerk

DE PROTESTANTSE KERKEN IN OMMOORD

Kerken zijn tegenwoordig veelal “in beweging”. Zo ook de kerken in Open Hof.
Op deze plek willen wij u informeren over de geschiedenis van de Protestante gemeentes in Open Hof en over de toekomst. Beiden zijn interessant, want met de lering die we hebben getrokken uit het verleden kunnen we werken aan de toekomst.

Hoe het was (vanaf 1968)

Hoe het is (na mei 2004)

Hoe het wordt (meer informatie en foto's van de betrokken kerkgebouwen)

Het beleidsplan van de Wijkgemeente Ommoord
(Word-document, 101KB. Rechtsklikken, kies voor 'Doel opslaan als…')

Voor wie wat uitgebreider wil lezen zijn hier de vijf artikelen die Frans Vlastuin in 1999 voor het Open Hof Nieuws heeft geschreven over het verleden, heden en toekomst van Open Hof, onder de titel ”Hoe is het (ook al weer) ?