Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
De Diaconie – PKN

De Diaconie – PKN

 

De protestantse kerk (PKN) vat het diaconaat samen als “zorg voor wie arm en kwetsbaar is”.

Drie thema’s worden onderscheiden: armoede, duurzaamheid en eenzaamheid. Duurzaamheid is de zorg om de kwetsbare schepping.

 

Hulpvragen vanuit de wijk

De diaconie probeert bij vragen vanuit de wijk op haar werkgebied te ondersteunen en met betrokkenen naar oplossingen te zoeken. Ook kan noodhulp worden gegeven. Een vertegenwoordiger van de diaconie (Tannie Teeuwen) neemt deel aan vergaderingen van het Armoedeplatform Alexander. Contactpersonen: Frans Weevers, Hans Ros of mail diaconie@openhof-ommoord.nl.

 

Stichting de Buurtbron Ommoord Zevenkamp

De buurtbron is een zelfstandige stichting met eigen verantwoordelijkheid en financiering. Er is één diaken met als speciale opdracht “de Buurtbron”.  Contactpersoon: Tannie Teeuwen.

 

Inloophuis

Het inloophuis is een plek waar je kunt binnenwandelen om een kopje koffie of thee te drinken en waar je met andere wijkbewoners een praatje kunt aanknopen. Het Inloophuis in Open Hof is elke zaterdag open van 10.15 – 12.00 uur. Contactpersoon diaconie: Marleen Teeuwen

 

Werelddiaconaat
Vanuit het werelddiaconaat wordt elk jaar een project uitgekozen voor bezinning en ondersteuning d.m.v. collectes en acties, zoals de kerstmarkt. Dit jaar is het project “Speak it loud” in Kenia. Contactpersoon: Jan Huizer.

 

Jeugddiakonaat
Het jeugddiaconaat richt zich op de jongeren in de gemeente. Contactpersoon Amalia Barendrecht.

 

Vluchtelingenwerk

Hulp aan vluchtelingen gebeurt via Vluchtelingopvang Ommoord-Zevenkamp (VOZ) en wordt ondersteund door de beide kerken. Zie de website VOZ.

 

Groene kerken

Met het initiatief “Groene Kerken” wordt gestimuleerd dat kerken duurzamer en groener worden. Contactpersoon is Amalia Barendrecht.

 

Kerkdienst beluisteren of gemist

Informatie hierover kunt u op de Open Hof website vinden via “Actueel”, “kerktelefoon/kerkdienstgemist”.

 

Kerktelefoon

Voor wie structureel niet aanwezig kan zijn bij de kerkdiensten in Open Hof, maar deze wel wil volgen, is kerktelefoon  mogelijk. Contactpersoon Tannie Teeuwen. U kunt ook mailen naar de diaconie (diaconie@openhof-ommoord.nl).

 

Kerkdiensten

Naast de beschreven taken vervullen de diakenen voor de dienst de rol van gastvrouw/-heer, collecteren zij tijdens de kerkdiensten en werken zij mee aan de viering van het Heilig Avondmaal.

 

Organisatie

De protestantse wijkdiaconie van “Open Hof” bestaat momenteel uit 7 diakenen, te weten: Amalia Barendrecht, Dik Heuvelman (penningmeester), Jan Huizer, Hans Ros (scriba), Marleen Teeuwen, Tannie Teeuwen en Frans Weevers (voorzitter).

Wilt u meer weten over de diaconie of heeft u ons nodig, laat het ons dan weten via diaconie@openhof-ommoord.nl.