Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Hulp vragen

Heeft u hulp nodig bij vraagstukken zoals bv. geloofsvragen, rouwverwerking, financiële problemen, gezins- opvoedingsproblemen, eenzaamheid, etc.,
dan kunnen wij u misschien helpen of doorverwijzen en/of een bemiddelende rol spelen.
Voor het eerste aanspreekpunt kunt u mailen naar: hulpvraag@openhof-ommoord.nl
Binnen een paar dagen (max een week) krijgt u dan een reactie, behoudens vakantie natuurlijk.