Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Documenten PKN

Binnen de kerkgemeenschap Open Hof zijn afspraken gemaakt en richtlijnen opgesteld op alle mogelijk gebied,  zoals bv. voor de Werkgroep Eredienst, voor de Wijkraad van Kerkrentmeesters, voor het pastoraat. Als deze richtlijnen, voorschriften en afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en gerubriceerd opgenomen op deze bladzijde. Hoe te handelen en om te gaan in verschillende situaties kunt u nalezen in deze documenten.

In het eerste schema treft u de rubrieken aan; in het tweede schema het overzicht van alle tot nu toe opgestelde documenten.

Overzicht gerubriceerde documenten

Serie Nummers Omschrijving
100 101 t/m 109 Alg. PKN/Oecumenische documenten Open Hof Ommoord (PKN/Oecumenisch)
100 110 t/m 149 Alg. PKN/Oecumenische documenten Open Hof Ommoord (PKN)
200 201 t/m 250 Werkgroep Eredienst (Vieren-PKN)
300 301 t/m 315 Werkgroep Eredienst (Muziek-PKN)
300 326 t/m 350 Werkgroep Eredienst (Jeugd en Jongeren)
300 351 t/m 375 Werkgroep Eredienst (Algemeen-PKN)
300 386 t/m 399 Werkgroep Eredienst (Kosters PKN)
400 401 t/m 425 Wijkraad van Kerkrentmeesters (PKN)
500 501 t/m 525 Wijkdiaconie (Algemeen)
500 526 t/m ….. Wijkdiaconie (Diversen)
600 601 t/m 625 Werkgroep Pastoraat, ontmoeten en leren (Jeugd en Jongeren)
600 626 t/m 635 Werkgroep Pastoraat, ontmoeten en leren (40-75 jarigen)
600 636 t/m 645 Werkgroep Pastoraat, ontmoeten en leren (>75 jarigen)
600 646 t/m 660 Werkgroep Pastoraat, ontmoeten en leren (Pastoraat alle leeftijden) (PKN)
600 671 t/m 690 Werkgroep Pastoraat, ontmoeten en leren (Ontmoeten en leren alle leedtijden) (PKN)
700 726 t/m ….. Werkgroep Communicatie (PKN)
900 901 t/m 950 Overige PKN/Oecumenisch documenten (PKN)

Documenten

Open Hof – Communicatie – 201.1 Eredienst wegwijzer in Open Hof Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 201.2 Protocol Eredienst in Open Hof Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 201.3 Addendum Eredienst Open Hof Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 202.1 Protocol dopen – V2

Open Hof – Communicatie – 202.2 Addendum dopen – V3

Open Hof – Communicatie – 203.1 Huw. en andere levensverbintenissen V1

Open Hof – Communicatie – 203.2 Add. zegenen huw. en andere lev. – V2

Open Hof – Communicatie – 204.1 Protocol PKN-uitvaartdienst in OH – V1

Open Hof – Communicatie – 204.2 Addendum PKN-uitvaartdienst in OH – V2

Open Hof – Communicatie – 205.1 Protocol PKN-uitvaartdienst buiten OH – V1

Open Hof – Communicatie – 205.2 Addendum PKN-uitvaartdienst buiten OH – V2

Open Hof – Communicatie – 206.1 Protocol Gedachtenis der Namen in O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 206.2 Add. protocol Gedachtenis der Namen – V1

Open Hof – Communicatie – 207.1 Protocol Scholendienst in O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 207.2 Addendum Scholendienst O. H. – V1

Open Hof – Communicatie – 209.1 Protocol Nieuwe Liefde Viering – V1

Open Hof – Communicatie – 209.2 Addendum Nieuwe liefde Viering – V1

Open Hof – Communicatie – 210.1 Protocol Wereldgebedsdag in O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 210.2 Addendum Wereldgebedsdag in O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 211.1 Terugtreden en (her)bev. ambtstdragers in O.H – V1

Open Hof – Communicatie – 211.2 Addendum Terugtreden en (her)bev. – V1

Open Hof – Communicatie – 212.1 Prot. Afscheid of Verbintenis predikant in O.H – V1

Open Hof – Communicatie – 212.2 Add. Afscheid of Verbintenis predikant in O.H – V1

Open Hof – Communicatie – 213.1 Protocol Donderdagmiddagvieringen in O.H. -V1

Open Hof – Communicatie – 213.2 Add. Donderdagmiddagvieringen in O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 301.1 Begeleidingscommissie cantor-organist – V1

Open Hof – Communicatie – 301.2 Addendum begeleidingsie. cantor-organist – V1

Open Hof – Communicatie – 354.1 Richtlijnen m.b.t. Taizé kruisjes – V1

Open Hof – Communicatie – 354.2 Addendum m.b.t. Taizé kruisjes – V1

Open Hof – Communicatie – 355.1 Kosten PKN trouw- en rouw – V1

Open Hof – Communicatie – 355.2 Addendum kosten PKN trouw- en rouw – V1

Open Hof – Communicatie – 358.1 Richtlijnen preekrooster O.H. Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 358.2 Addendum richtlijnen preekrooster O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 359.1 Richtlijnen lectorenrooster O.H. Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 359.2 Add. richtlijnen lectorenrooster O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 361.1 Richtlijnen vervoer zondagochtend O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 361.2 Add. richtlijnen vervoer zondagochtend O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 362.1 Richtlijnen buffetrooster zondagochtend O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 362.2 Add. richtlijnen buffetrooster zondago. O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 388.1 Instructies zaterdag koster – V2

Open Hof – Communicatie – 388.2 Addendum zaterdag koster – V2

Open Hof – Communicatie – 389.1 Instructies zondag koster – V5

Open Hof – Communicatie – 389.2 Addendum zondag koster – V1

Open Hof – Communicatie – 389.3 Geluidsinstructies zondag koster – V1

Open Hof – Communicatie – 390.1 Richtlijnen bij calamiteiteten PKN Eredienst – V2

Open Hof – Communicatie – 390.2 Addendum bij de calamiteiten PKN Eredienst – V2

Open Hof – Communicatie – 391.1 Gebruik van liturgische kleuren PKN diensten – V3

Open Hof – Communicatie – 403.1. Procedure inschrijving wijkgemeente – V1

Open Hof – Communicatie – 403.2 Addendum inschrijving O. H. Ommoord – V2

Open Hof – Communicatie – 403.3 Inschrijvingsformulier wijkgemeente – V1

Open Hof – Communicatie – 526.1 Protocol viering met Heilig Avondmaal- V3

Open Hof – Communicatie – 526.2 Addendum viering met Heilg Avondmaal – V2

Open Hof – Communicatie – 527.1 Procedure Kerkzender en Kerkdienst gemist – V1

Open Hof – Communicatie – 527.2 Addendum bij Kerkzender en Kerkdienst gemist- V1

Open Hof – Communicatie – 601.1 Protocol Catechese in Open Hof Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 601.2 Addendum Catechese in Open Hof – V1

Open Hof – Communicatie – 646.1 Procedure nieuw ingekomene(n) – V2

Open Hof – Communicatie – 646.2 Addendum nieuw ingekomene(n) – V2

Open Hof – Communicatie – 647.1 Richtlijnen rooster welkomheters zondag O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 647.2 Add. richtlijnen rooster welkomheters O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 671.1 Protocol Ontmoeten en Leren in O. H. Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 671.2 Addendum Ontmoeten en Leren in Open Hof – V1

Open Hof – Communicatie – 901.1 Protocol rouwadvertenties – V1

Open Hof – Communicatie – 901-2 Addendum protocol rouwadvertenties – V1