Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Documenten PKN

 

Overzicht gerubriceerde documenten

Serie Nummers Omschrijving
100 101 t/m 109 Alg. PKN/Oecumenische documenten Open Hof Ommoord (PKN/Oecumenisch)
100 110 t/m 149 Alg. PKN/Oecumenische documenten Open Hof Ommoord (PKN)
200 201 t/m 250 Werkgroep Eredienst (Vieren-PKN)
300 301 t/m 315 Werkgroep Eredienst (Muziek-PKN)
300 326 t/m 350 Werkgroep Eredienst (Jeugd en Jongeren)
300 351 t/m 375 Werkgroep Eredienst (Algemeen-PKN)
300 386 t/m 399 Werkgroep Eredienst (Kosters PKN)
400 401 t/m 425 Wijkraad van Kerkrentmeesters (PKN)
500 501 t/m 525 Wijkdiaconie (Algemeen)
500 526 t/m ….. Wijkdiaconie (Diversen)
600 601 t/m 625 Werkgroep Pastoraat, ontmoeten en leren (Jeugd en Jongeren)
600 626 t/m 635 Werkgroep Pastoraat, ontmoeten en leren (40-75 jarigen)
600 636 t/m 645 Werkgroep Pastoraat, ontmoeten en leren (>75 jarigen)
600 646 t/m 660 Werkgroep Pastoraat, ontmoeten en leren (Pastoraat alle leeftijden) (PKN)
600 671 t/m 690 Werkgroep Pastoraat, ontmoeten en leren (Ontmoeten en leren alle leedtijden) (PKN)
700 726 t/m ….. Werkgroep Communicatie (PKN)
900 901 t/m 950 Overige PKN/Oecumenisch documenten (PKN)

Documenten

Open Hof – Communicatie – 202.1 Protocol dopen – V1

Open Hof – Communicatie – 202.2 Addendum dopen – V2

Open Hof – Communicatie – 203.1 Huw. en andere levensverbintenissen V1

Open Hof – Communicatie – 203.2 Add. zegenen huw. en andere lev. – V2

Open Hof – Communicatie – 204.1 Protocol PKN-uitvaartdienst in OH – V1

Open Hof – Communicatie – 204.2 Addendum PKN-uitvaartdienst in OH – V2

Open Hof – Communicatie – 205.1 Protocol PKN-uitvaartdienst buiten OH – V1

Open Hof – Communicatie – 205.2 Addendum PKN-uitvaartdienst buiten OH – V2

Open Hof – Communicatie – 301.1 Begeleidingscommissie cantor-organist – V1

Open Hof – Communicatie – 301.2 Addendum begeleidingsie. cantor-organist – V1

Open Hof – Communicatie – 354.1 Richtlijnen m.b.t. Taizé kruisjes – V1

Open Hof – Communicatie – 354.2 Addendum m.b.t. Taizé kruisjes – V1

Open Hof – Communicatie – 355.1 Kosten PKN trouw- en rouw – V1

Open Hof – Communicatie – 355.2 Addendum kosten PKN trouw- en rouw – V1

Open Hof – Communicatie – 388.1 Instructies zaterdag koster – V2

Open Hof – Communicatie – 388.2 Addendum zaterdag koster – V2

Open Hof – Communicatie – 389.1 Instructies zondag koster – V4

Open Hof – Communicatie – 389.2 Addendum zondag koster – V1

Open Hof – Communicatie – 389.3 Geluidsinstructies zondag koster – V1

Open Hof – Communicatie – 390.1 Richtlijnen bij calamiteiteten PKN eredienst – V1

Open Hof – Communicatie – 390.2 Addendum bij de calamiteiten PKN eredienst – V1

Open Hof – Communicatie – 391.1 Gebruik van liturgische kleuren PKN diensten – V2

Open Hof – Communicatie – 403.1. Procedure inschrijving wijkgemeente – V1

Open Hof – Communicatie – 403.2 Addendum inschrijving O. H. Ommoord – V2

Open Hof – Communicatie – 403.3 Inschrijvingsformulier wijkgemeente – V1

Open Hof – Communicatie – 526.1 Protocol viering met Heilig Avondmaal- V2

Open Hof – Communicatie – 526.2 Addendum viering met Heilg Avondmaal – V2

Open Hof – Communicatie – 527.1 Procedure Kerkzender en Kerkdienst gemist – V1

Open Hof – Communicatie – 527.2 Addendum bij Kerkzender en Kerkdienst gemist- V1

Open Hof – Communicatie – 646.1 Procedure nieuw ingekomene(n) – V2

Open Hof – Communicatie – 646.2 Addendum nieuw ingekomene(n) – V2

Open Hof – Communicatie – 646.2 Addendum nieuw ingekomene(n) – V2

Open Hof – Communicatie – 901.1 Protocol rouwadvertenties – V1

Open Hof – Communicatie – 901-2 Addendum protocol rouwadvertenties – V1