Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Documenten OEC

Overzicht gerubriceerde documenten

Serie Nummers Omschrijving
100 101 t/m 109 Alg. PKN/Oecumenische documenten Open Hof Ommoord (PKN/Oecumenisch)
100 150 t/m 199 Alg. PKN/Oecumenische documenten Open Hof Ommoord (Oecumenisch)
200 251 t/m 299 Werkgroep Eredienst (Vieren-Oecumenisch)
300 316 t/m 325 Werkgroep Eredienst (Muziek-Oecumenisch)
300 376 t/m 385 Werkgroep Eredienst (Algemeen-Oecumenisch)
400 426 t/m ….. Wijkraad van Kerkrentmeesters (Oecumenisch)
600 661 t/m 670 Werkgroep Pastoraat, ontmoeten en leren (Pastoraat alle leeftijden) (Oecumenisch))
600 691 t/m 699 Werkgroep Pastoraat, ontmoeten en leren (Ontmoeten en leren alle leedtijden) (Oecumenisch)
700 701 t/m 725 Werkgroep Communicatie (Oecumenisch)
900 951 t/m ….. Overige PKN/Oecumenische documenten (Oecumenisch)

Documenten

Open Hof – Communicatie – 150.1 Prototol taken en afspraken Oec Beraad – V2

Open Hof – Communicatie – 150.2 Addendum Taken en afspraken Oec Beraad – V2

Open Hof – Communicatie – 152.1 Procedure voor beh. en best. Bazaarfonds – V2

Open Hof – Communicatie – 152.2 Add. beheer en besteding bazaarfonds – V2

Open Hof – Communicatie – 153.1 Richtlijnen rond Oec. bezinningsbijeenkomsten – V1

Open Hof – Communicatie – 153.2 Addendum Oec. bezinningsbijeenkomsten – V1

Open Hof – Communicatie – 318.1 Richtlijnen koorrooster O.H. Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 318.2 Addendum richtlijnen koorrooster O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 661.1 Beschrijving gidsenproject – V1

Open Hof – Communicatie – 661.2 Addendum gidsenproject – V1

Open Hof – Communicatie – 702.1 Reglement Weekbulletin – V1

Open Hof – Communicatie – 702.2 Addendum Reglement Weekbulletin – V1

Open Hof – Communicatie – 952.1 Luidinstructie klok – V1

Open Hof – Communicatie – 952.2 Addendum luidinstructie klok – V1