Culturele Koffie Ochtend vrijdag 5 juli 2024

Verleden, heden en toekomst van de Rotterdamse haven

Op vrijdag 5 juli 2024 wordt er in de Fonteinkerk weer een Culturele Koffieochtend gehouden met als spreker Harry Geerlings over verleden, heden en toekomst van de Rotterdamse haven.

Geerlings was tot februari 2023 als hoogleraar Bestuurskunde verbonden aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij bekleedde tot zijn emeritaat de leerstoel Governance van Duurzame Mobiliteit, waarbij hij zich vooral richtte op de toekomst van havens in het algemeen, en die van Rotterdam in het bijzonder. Zijn nadruk lag op het promoten en realiseren van de noodzakelijke veranderingen, gericht op duurzaamheid.

In zijn presentatie zal Geerlings ingaan op het ontstaan en de ontwikkeling van de haven van Rotterdam en in het bijzonder op de Rotterdamse havenbaronnen die daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld. Vele bekende namen zullen de revue passeren met persoonlijke verhalen over hen erin verwerkt. Rotterdam is een stad van mondiale betekenis geworden dankzij de haven, maar staat daardoor ook voor grote uitdagingen om die positie te behouden nu het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden afgebouwd.

Geerlings gaat in op de enorme uitdaging waarvoor de haven staat gesteld, maar ook op wat we nu kunnen leren van de aanpak van de havenbaronnen van ruim 100 jaar geleden.

U bent van harte welkom!

In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd worden ter bestrijding van de kosten.

Tijd:                             Vrijdag 5 juli 2024 van 10 – 12 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
Plaats:                        Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam
Onderwerp:                 Verleden, heden en toekomst van de Rotterdamse haven

Komende onderwerpen:
2 augustus      Ton Spamer met de lezing: “Rotterdam. Van schoonheid en hartzeer” 1935 – 1955
6 september    Annemarie Fokker over W.G. van de Hulst, de meesterverteller
4 oktober        Betty Derks – van der Wal van het Gilde Rotterdam over Kunst in de wederopbouw

Namens de commissie,
Marijke Kwant