Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord

Welkom Open Deur Kerkdiensten – niet meer in gebruik