Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Dienstenschema Open Hof
28 augustus Open Hof 09.30 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering.
  De Vijf Havens 10.30 uur R-K M. van der Put, Woord- en Communieviering.
  Open Hof 11.15 uur * Prot F.J. Timmers, Jubileumdienst Willem Blonk. M.m.v. Open Hof Cantorij en Kindercantorij.
29 augustus Open Hof 09.00 uur R-K J. de Lange, ochtendviering.
04 september Open Hof 09.30 uur * Prot. B.J.S. Jonker, HA.
    11.15 uur R-K R. van Breemen, Communieviering. Communicanten.
05 september Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering.
11 september Open Hof 09.30 uur * Prot. J.P. Molenaar, Startzondag. M.m.v. Lara, Linde en Fleur.
  De Vijf Havens 10.30 uur Prot. R. van Halsema.
  Open Hof 11.15 uur R-K J. Schat, Communieviering. M.m.v. RK-Koor.
12 september Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering.
18 september Open Hof 11.15 uur * Oec. J. Korf en T. van Os, Vredeszondag.
M.m.v. Kindercantorij.
19 september Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering.
25 september Open Hof 09.30 uur * Prot. A. Matser.
  De Vijf Havens 10.30 uur R-K M. van der Put, Woord- en Communieviering.
  Open Hof 11.15 uur R-K Communieviering o.l.v. Parochianen.
26 september Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering.
01 oktober Open Hof 10.00 uur R-K J. de Lange,
Jubileumviering 45 jaar RK Koor Open Hof.
02 oktober Open Hof 09.30 uur * Prot. G.A. Koelman. M.m.v. Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof.
    11.15 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering.
    19.00 uur Prot. B. Siertsema, Nieuwe Liefde Viering.
M.m.v. Open Hof Cantorij.
03 oktober Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering.

Gastvoorgangers                                                              

Ds. B.J.S. (Bert Jan) Jonker is afgestudeerd aan de pedagogische academie Jan van Nassau in Utrecht en daarna aan de protestantse theologische faculteit in Brussel.
Hij heeft gestaan in de gemeente Cuijk, Grave en Gennep daarna in Nieuw Helvoet en vervolgens in Barendrecht.
Daarnaast was hij jarenlang docent godsdienst aan de Nijmeegse Scholengemeenschap,  aan het Angelus Merula in Hellevoetsluis en het Zandvliet college in Den Haag. In 2006 ging Bert Jan Jonker met emeritaat. Nu is hij vooral violist bij een tweetal symfonieorkesten.

 

Ds. Guus Koelman studeerde in Groningen en hij was werkzaam in Friesland: als pastoraal werker in Achlum en Hitsum en daarna als predikant in Oosterwolde en Fochteloo. Van 1988 tot zijn emeritaat in 2014 was hij een van de predikanten van Open Hof in Ommoord. Hij levert, in nauw overleg met de huidige collega’s van dienst, tot op vandaag een aandeel in het pastoraat van deze gemeente.
Verder is hij momenteel voor crisispastoraat in de wijk rondom de Alexanderkerk beschikbaar.
Sinds jaar en dag gaat hij met een katholieke collega voor in de marathonkerkdienst aan de vooravond van de Rotterdam Marathon.
Hij is getrouwd met Tiny Hoedemaker. Ook poëzie, muziek, schilderen, drie kinderen en zes kleinkinderen hebben zijn hart.

Drs. Anja Matser-Verhoeven heeft in 2001 haar studie theologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Zij is afgestudeerd op het thema ‘Vergeven en/of Vergelden’  bezien vanuit zowel bijbels- theologisch als pastoraal gezichtspunt.
Sinds een aantal jaren gaat Anja voor in verschillende gemeenten en geeft zij binnen de Open Hof gemeente Leerhuizen. Deze zijn bedoeld om met elkaar na te denken over de grondteksten van de Bijbel. Anja is de schrijfster van ‘De Orgelzolder’ een boek over onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk.
Verder is Anja al jaren betrokken bij het vluchtelingenwerk. Anja is de moeder van Jedidja en Channiël. Verder is Anja de oma van Ezmir.

 

Ds. Bettine Siertsema (Haarlem 1955) studeerde Nederlands te Amsterdam. Zij was van 1999 tot 2010 studiesecretaris voor Leerhuis en Viering bij het Bezinningscentrum (later het Blaise Pascal Instituut genoemd) van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vanaf 2010 werkt zij daar als docent en onderzoeker aan de Faculteit Wijsbegeerte. In 2007 promoveerde zij op een onderzoek naar de levensbeschouwelijke aspecten van Nederlandse dagboeken en memoires over de concentratiekampen. Zij is een van de voorgangers van de Ekklesia Amsterdam.