Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Dienstenschema Open Hof
15 januari Open Hof 11.15 uur * Oec. G.A. Koelman & T. van Os,
Gebed voor de eenheid van de kerken.
M.m.v. Open Hof Cantorij.
19.00 uur Prot. F. J. Timmers, Top 2000 Dienst
m.m.v. Koor Hemelsbreed
16 januari Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering.
19 januari Open Hof 14.00 uur Prot. A. Matser, middagdienst.
22 januari Open Hof 09.30 uur Prot. M. Visser, (her)bevestiging ambtsdragers.
De Vijf Havens 10.30 uur R-K M. van der Put, Woord- en Communieviering.
Open Hof 11.15 uur R-K G. Martens, Communieviering.
Voorstellen Communicanten.
23 januari Open Hof 09.00 uur R-K G. Martens, Ochtendviering.
29 januari Open Hof 09.30 uur Prot. J. Woller, mmv Kindercantorij.
11.15 uur R-K L. Kornet en F.L. Martens, Communieviering.
30 januari Open Hof 09.00 uur R-K. J. de Lange, Ochtendviering.
05 februari Open Hof 09.30 uur Prot. J.G. Amesz, HA.
M.m.v. Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof
11.15 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering.
Terugkomviering Dopelingen.
06 februari Open Hof 09.00 uur R-K G. Martens, Ochtendviering.
12 februari Open Hof 09.30 uur Prot. H. van Laren
De Vijf Havens 10.30 uur Prot. E.A. van Halsema.
Open Hof 11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering.
M.m.v. RK Koor.
13 februari Open Hof 09.00 uur R-K J. de Lange, Ochtendviering.
19 februari Open Hof 09.30 uur Prot. J.P. Molenaar,
mmv Open Hof Cantorij.
11.15 uur R-K G. Martens, Communieviering.
20 februari Open Hof 09.00 uur R-K G. Martens, Ochtendviering.
22 februari Open Hof 19.30 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering. Aswoensdag.
M.m.v. RK koor.

* Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina: 12 van het OHN
De diensten in Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk en Hillegersberg vindt u op pagina 16 van het OHN

Gastvoorgangers

Ds. Guus Koelman studeerde in Groningen en hij was werkzaam in Friesland: als pastoraal werker in Achlum en Hitsum en daarna als predikant in Oosterwolde en Fochteloo. Van 1988 tot zijn emeritaat in 2014 was hij een van de predikanten van Open Hof in Ommoord. Hij levert, in nauw overleg met de huidige collega’s van dienst, tot op vandaag een aandeel in het pastoraat van deze gemeente.
Verder is hij momenteel voor crisispastoraat in de wijk rondom de Alexanderkerk beschikbaar.
Sinds jaar en dag gaat hij met een katholieke collega voor in de marathonkerkdienst aan de vooravond van de Rotterdam Marathon.
Hij is getrouwd met Tiny Hoedemaker. Ook poëzie, muziek, schilderen, drie kinderen en zes kleinkinderen hebben zijn hart.

Drs. Anja Matser-Verhoeven heeft in 2001 haar studie theologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Zij is afgestudeerd op het thema ‘Vergeven en/of Vergelden’  bezien vanuit zowel bijbels- theologisch als pastoraal gezichtspunt.
Sinds een aantal jaren gaat Anja voor in verschillende gemeenten en geeft zij binnen de Open Hof gemeente Leerhuizen. Deze zijn bedoeld om met elkaar na te denken over de grondteksten van de Bijbel. Anja is de schrijfster van ‘De Orgelzolder’ een boek over onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk.
Verder is Anja al jaren betrokken bij het vluchtelingenwerk. Anja is de moeder van Jedidja en Channiël. Ze heeft twee kleinkinderen.

Ds Marco Visser is sinds maart 2022 predikant in een van onze buurgemeenten in de Noordrand, in de Goede Herderkerk.
Hiervoor was hij dominee in Heemskerk en in Amstelveen. Naast zijn werk in de gemeente werkt hij een dag in de week als postdoctoraal onderzoeker binnen het vak Bijbelse Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (de PThU: de predikantsopleiding van alle PKN-voorgangers).
Tevens is hij betrokken bij de stichting De Nieuwe Bijbelschool (www.denieuwebijbelschool.nl), dat is een netwerk van theologen en niet-theologen die de Bijbel op een actuele manier willen lezen. Marco Visser woont in Schiebroek, is getrouwd en heeft vier kinderen in de leeftijd van 15 tot 11 jaar.

Jurek Woller is pionier bij Noorderlicht Oranjekerk. Hij studeerde Technische Bedrijfskunde in Groningen en werkte vervolgens tien jaar bij Unilever, voornamelijk bij Research & Development in Vlaardingen als technisch projectleider.
Sinds 2019 werkt hij voor Noorderlicht en studeert hij theologie aan de PThU in Amsterdam (master Gemeentepredikant).
Hij is getrouwd met Aafke en vader van Philip en Nathan.