Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Dienstenschema Open Hof
3 juli Open Hof 09.30 uur Prot W. in ‘t Hout, m.m.v. Open Hof Cantorij.
3 juli H. Maria Koninginkerk 11.00 uur R-K Pastoraal team, Slotviering.

Centrale viering in H. Maria Koningin kerk, Krimpen.

4 juli Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering.
10 juli Open Hof 09.30 uur * Prot. J. Woller.
De Vijf Havens 10.30 uur Prot. Rianne van Halsema.
Open Hof 11.15 uur R-K T. van Os en M. Weevers, Communieviering.
11 juli Open Hof 09.00 uur R-K G. Martens, Ochtendviering.
17 juli Open Hof 09.30 uur * Prot. B.J.S. Jonker.
11.15 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering.
18 juli Open Hof 09.00 uur R-K J. de Lange, Ochtendviering.
21 juli Open Hof 14.00 uur Prot. M. Doolaard, donderdagmiddagdienst.
24 juli Open Hof 09.30 uur * Prot. J. Korf
De Vijf Havens 10.30 uur R-K Maurice van der Put, Woord- en Communieviering.
Open Hof 11.15 uur R-K G. Martens, Communieviering.
25 juli Open Hof 09.00 uur R-K G. Martens, Ochtendviering.
31 juli Open Hof 09.30 uur * Prot. L. Lafeber.
11.15 uur R-K F.L. Martens en L. Kornet, Communieviering.
01 augustus Open Hof 09.00 uur R-K G. Martens, Ochtendviering.
07 augustus Open Hof 09.30 uur * Prot. J.G. Amesz.
11.15 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering.
08 augustus Open Hof 09.00 uur R-K J. de Lange, Ochtendviering.
14 augustus Open Hof 09.30 uur * Prot. B.J.S. Jonker.
De Vijf Havens 10.30 uur Prot. Rianne van Halsema.
Open Hof 11.15 uur R-K T. van Os en E. Weevers, Communieviering.
15 augustus Open Hof 09.00 uur R-K J. de Lange, Ochtendviering.
21 augustus Open Hof 09.30 uur * Prot. A. Matser                      .
11.15 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering.
22 augustus Open Hof 09.00 uur R-K J. de Lange, Ochtendviering.

Gastvoorgangers                                                              

Ds. M. Doolaard was van 1999 tot 2007 predikant in de Ontmoetingskerk in Zevenkamp. Zij is m.i.v. 1 juni 2007 met vervroegd emeritaat gegaan, maar blijft nog wel als gastpredikant in diensten voorgaan.

Ds. B.J.S. (Bert Jan) Jonker is afgestudeerd aan de pedagogische academie Jan van Nassau in Utrecht en daarna aan de protestantse theologische faculteit in Brussel.
Hij heeft gestaan in de gemeente Cuijk, Grave en Gennep daarna in Nieuw Helvoet en vervolgens in Barendrecht.
Daarnaast was hij jarenlang docent godsdienst aan de Nijmeegse Scholengemeenschap,  aan het Angelus Merula in Hellevoetsluis en het Zandvliet college in Den Haag. In 2006 ging Bert Jan Jonker met emeritaat. Nu is hij vooral violist bij een tweetal symfonieorkesten. 

Mw. Ds. L. Lafeber  woont in Zoetermeer. Zij is werkzaam geweest in de Bergkapel te Rotterdam en vervolgens is zij pastor geweest in de penitentiaire inrichting te Zoetermeer. Inmiddels is zij met emeritaat. Daarnaast is Ds. Lafeber al enige tijd scriba van de Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand. 

Drs. Anja Matser-Verhoeven heeft in 2001 haar studie theologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Zij is afgestudeerd op het thema ‘Vergeven en/of Vergelden’  bezien vanuit zowel bijbels- theologisch als pastoraal gezichtspunt.
Sinds een aantal jaren gaat Anja voor in verschillende gemeenten en geeft zij binnen de Open Hof gemeente Leerhuizen. Deze zijn bedoeld om met elkaar na te denken over de grondteksten van de Bijbel. Anja is de schrijfster van ‘De Orgelzolder’ een boek over onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk.
Verder is Anja al jaren betrokken bij het vluchtelingenwerk. Anja is de moeder van Jedidja en Channiël. Verder is Anja de oma van Ezmir. 

Jurek Woller is pionier bij Noorderlicht Oranjekerk. Hij studeerde Technische Bedrijfskunde in Groningen en werkte vervolgens tien jaar bij Unilever, voornamelijk bij Research & Development in Vlaardingen als technisch projectleider.
Sinds 2019 werkt hij voor Noorderlicht en studeert hij theologie aan de PThU in Amsterdam (master Gemeentepredikant).
Hij is getrouwd met Aafke en vader van Philip en Nathan. 

Ds. Jacob Korf is voor velen in Open Hof een oude bekende. Van 1987 tot 1993 was hij predikant in Ommoord / Zevenkamp. Daarvoor was hij predikant in Niezijl en Maassluis. Na zijn periode in Ommoord/Zevenkamp is Ds. Korf predikant geworden in ’s-Gravenhage. In januari 2016 is hij met emeritaat gegaan. Ds. Korf trad op als overbruggingspredikant na het vertrek van Bart Starreveld en de komst van Wim in ‘t Hout. Ds. Korf richtte zich in die periode m.n. op ouderenbezoek, het voorgaan in de diensten op donderdagmiddag en op enkele zondagen. Verder begeleidde hij uitvaarten en de pastoraatgroep. Na het vertrek van de predikanten Timmers en in ’t Hout is Ds. Korf terug in Open Hof voor pastoraatswerkzaamheden. Dit tot de komst van een nieuwe predikant.