Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Dienstenschema Open Hof
16 juni Open Hof 09.30 uur *) Prot. W. in ’t Hout.
11.15 uur R-K T. van Os en F.L. Martens, Communieviering.
22 juni Open Hof 19.00 uur R-K R. Schoolenberg en Mgr. Van den Hende, Eucharistieviering. Vormsel.
23 juni Open Hof 09.30 uur *) Prot. F.J. Timmers, HA
De Vijf Havens 10.30 uur R-K K. Bos
Open Hof 11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering.
30 juni Open Hof 09.30 uur *) Prot. A. Matser.

M.m.v. Open Hof Cantorij en Kindercantorij.

Caeciliakerk, Alexanderpolder 11.00 uur R-K Centrale Slot viering, m.m.v. het gehele pastorale team Sint Christoffel Parochie.
07 juli Open Hof 09.30 uur *) Prot. F.J. Timmers.
11.15 uur R-K Past. de Lange, Eucharistieviering.

Gastvoorgangers

Drs. Anja Matser-Verhoeven heeft in 2001 haar studie theologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Zij is afgestudeerd op het thema ‘Vergeven en/of Vergelden’  bezien vanuit zowel bijbels- theologisch als pastoraal gezichtspunt.
Sinds een aantal jaren gaat Anja voor in verschillende gemeenten en geeft zij binnen de Open Hof gemeente Leerhuizen. Deze zijn bedoeld om met elkaar na te denken over de grondteksten van de Bijbel. Anja is de schrijfster van ‘De Orgelzolder’ een boek over onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk.
Verder is Anja al jaren betrokken bij het vluchtelingenwerk. Anja is de moeder van Jedidja en Channiël. Verder is Anja de oma van Ezmir.