Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Dienstenschema Open Hof

Let op! Alle vieringen en diensten zij alleen online te volgen.
Bijwonen van vieringen en diensten is niet mogelijk.

Dienstenschema:

17 januari Open Hof 09.30 uur Prot. F.J. Timmers
17 januari Open Hof 11.15 uur R-K. J. de Lange
24 januari Open Hof 09.30 uur Prot. A. de Kuiper
11.15 uur R-K Pastorale team, Eucharistieviering
31 januari Open Hof 09.30 uur Prot. W. in ’t Hout en F.J. Timmers

aftreden en bevestiging ambtsdragers?

11.15 uur R-K Pastorale team, Eucharistieviering
07 februari Open Hof 09.30 uur Prot. F. Timmers, HA
11.15 uur R-K Pastorale team, Eucharistieviering
14 februari Open Hof 09.30 uur Prot. L. de Jong
11.15 uur R-K Pastorale team, Eucharistieviering

Gastvoorgangers

Ds. L. de Jong begon in 1983 te Oudemirdum als gereformeerd predikant. Daarna stond hij te Giessenburg. Sinds 1996 is hij dominee te Hillegersberg-Noord, verbonden aan de Fonteinkerk.

Ds. A. de Kuiper (Anje) heeft na haar gymnasiumopleiding in Gorinchem aan het Utrechts Conservatorium orgel gestudeerd met als bijvakken piano en zang.

Aan het Nederlands Instituut voor de Kerkmuziek behaalde zij het praktijkdiploma kerkelijk orgelspel. Ze is al meer dan 25 jaar actief als kerkmusicus. Ze speelt orgel in kerkdiensten, geeft orgel- en pianoles. Verder dirigeert en begeleidt zij projectkoren.

Pas op latere leeftijd is zij, in deeltijd, theologie gaan studeren aan de Universiteit

van Utrecht. In februari 2008 behaalde zij haar doctoraal examen met een scriptie getiteld ‘Ruth als dienares ‘- een onderzoek naar de verwantschap tussen het boek Ruth en Deutero Jesaja in woordgebruik en theologische thema’s.

Voor haar kerkelijk examen deed ze onderzoek naar de ervaringen van jongeren in Taizévieringen in het kader van een grootschalig onderzoek naar het jeugdwerk binnen de Protestantse kerk. In augustus 2008 is zij geslaagd voor haar laatste kerkelijke examen. Waarna zij in november 2008 bevestigd werd te Hillegersberg.