Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Dienstenschema Open Hof

 

16 januari Open Hof 11.15 uur Oec. W. in ‘t Hout  en Joost de Lange,
mmv Oec. Senioren Koor Open Hof.
Gebedsweek eenheid kerken
17 januari Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering
23 januari Open Hof 09.30 uur * Prot. G.A. Koelman.
De Vijf Havens 10.30 uur R-K M. van der Put, Woord- en Communieviering.
Open Hof 11.15 uur R-K G. Martens, Communieviering.
Voorstellen communicantjes.
24 januari Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering
27 januari Open Hof 14.00 uur Prot. B. Cox. Donderdagmiddagdienst.
30 januari Open Hof 09.30 uur * Prot. W. in ’t Hout.
Bevestiging ambtsdragers (onder voorbehoud).
11.15 uur R-K F. Martens en L. Kornet, Communieviering.
31 januari Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering
06 februari Open Hof 09.30 uur * Prot. J. Korf. HA.
M.m.v. Kindercantorij + Lara, Linde en Fleur.
11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering.
Terugkomviering dopelingen.
07 februari Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering
13 februari Open Hof 09.30 uur * Prot. F.J. Timmers en W. in ‘t Hout.
M.m.v. Open Hof Cantorij.
Afscheid ds. W. in ‘t Hout.
De Vijf Havens 10.30 uur Prot. R. van Halsema
Open Hof 11.15 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering.
M.m.v. RK-Koor.Ziekenzalving.
14 februari Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering
20 februari Open Hof 09.30 uur * Prot. A. Matser.
11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering.
M.m.v. Oec. Seniorenkoor Open Hof.
21 februari Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering
27 februari Open Hof 09.30 uur * Prot. L. Korevaar.
De Vijf Havens 10.30 uur R-K M. van der Put, Woord- en Communieviering.
Open Hof 11.15 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering.
28 februari Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering
02 maart Open Hof 19.30 uur R-K Gebedsviering o.l.v. Parochianen.
Aswoensdag

* Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda. De diensten in Alexanderpolder, Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk en Hillegersberg vindt u in het Open Hof Nieuws

Gastvoorgangers                                                                       

Bea Cox is gemeentelid van Open Hof. Tot 2019 was zij scriba van de Wijkkerkenraad, maar ze is ook regelmatig lector tijdens de diensten van 9:30 uur. Na een administratieve loopbaan is Bea op latere leeftijd theologie gaan studeren. In 2012 behaalde zij haar Master ‘Theologie en Geestelijke Verzorging’ aan de Universiteit Utrecht. Momenteel is Bea werkzaam bij SAMEN010 als geestelijk verzorger en projectleider van het project MOTTO (Meelevende Ondersteuning ten behoeve van Thuiswonende Ouderen). Daarnaast gaat zij regelmatig voor in verpleeghuis Laurens De Hofstee.
Ds. Guus Koelman studeerde in Groningen en hij was werkzaam in Friesland: als pastoraal werker in Achlum en Hitsum en daarna als predikant in Oosterwolde en Fochteloo. Van 1988 tot zijn emeritaat in 2014 was hij een van de predikanten van Open Hof in Ommoord. Hij levert, in nauw overleg met de huidige collega’s van dienst, tot op vandaag een aandeel in het pastoraat van deze gemeente. Verder is hij momenteel voor crisispastoraat in de wijk rondom de Alexanderkerk beschikbaar.

Sinds jaar en dag gaat hij met een katholieke collega voor in de marathonkerkdienst aan de vooravond van de Rotterdam Marathon.

Hij is getrouwd met Tiny Hoedemaker. Ook poëzie, muziek, schilderen, drie kinderen en zes kleinkinderen hebben zijn hart.

Ds. Jacob Korf is voor velen in Open Hof een oude bekende. Van 1987 tot 1993 was hij predikant in Ommoord / Zevenkamp. Daarvoor was hij predikant in Niezijl en Maassluis. Na zijn periode in Ommoord/Zevenkamp is Ds. Korf predikant geworden in ’s-Gravenhage. In januari 2016 is hij met emeritaat gegaan. Onlangs heeft Open Hof Ds. Korf kunnen verwelkomen als overbruggingspredikant na het vertrek van Bart Starreveld en de komst van Wim in ‘t Hout. Ds. Korf richtte zich in die periode m.n. op ouderenbezoek, het voorgaan in de diensten op donderdagmiddag en op enkele zondagen. Verder begeleidde hij uitvaarten en de pastoraatgroep.

Ds. Laurens Korevaar is sinds 2013 interim-predikant te Schiedam-Kethel. Daarvoor stond hij te Tienhoven, Middelburg en Bussum. Tot 2012 was Ds. Korevaar predikant in Kralingen. Ook is hij enige jaren docent geweest. O.a. aan de CSG Blaise Pascal in Spijkenisse. Sinds 2011 is hij ook lid van het bestuur van Geestelijke Zorg Levinas. Daarnaast is Ds. Korevaar sinds 2001 actief als mediator.

Drs. Anja Matser-Verhoeven heeft in 2001 haar studie theologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Zij is afgestudeerd op het thema ‘Vergeven en/of Vergelden’  bezien vanuit zowel bijbels- theologisch als pastoraal gezichtspunt.

Sinds een aantal jaren gaat Anja voor in verschillende gemeenten en geeft zij binnen de Open Hof gemeente Leerhuizen. Deze zijn bedoeld om met elkaar na te denken over de grondteksten van de Bijbel. Anja is de schrijfster van ‘De Orgelzolder’ een boek over onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk.

Verder is Anja al jaren betrokken bij het vluchtelingenwerk. Anja is de moeder van Jedidja en Channiël. Verder is Anja de oma van Ezmir.