Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Nagesprek na de dienst van 25 september
Categorie: Archief

Na de PKN-dienst van zondag 25 september is er weer een nagesprek over de dienst en de preek onder leiding van de voorgangster ds. Anja Matser. Wij hopen weer op een ruime deelname en een goed gesprek.

Namens de wijkkerkenraad, Hans Ros