Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Vacature: Predikant (32-36 uur)
Categorie: Aankondigingen

Vacature: protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord zoekt een predikant voor 32/36 uur.

900 leden. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Een tienergroep. Koren voor alle leeftijden. Kliederkerk. Een vaste kerkmusicus. Meerdere gespreksgroepen. Een multifunctioneel, modern kerkgebouw. In totaal ruim tachtig activiteiten buiten de kerkdiensten om. Wijkgemeente Open Hof Ommoord is een levendige gemeente en wij zoeken een nieuwe predikant die met ons wil meewerken aan gastvrijheid, ontmoeting en diepgang.

Ommoord is een rustige, groene wijk gelegen in het oosten van Rotterdam. In het hart van de wijk ligt kerkelijk centrum Open Hof, waar katholieken en protestanten beide kerken. De betrokkenheid van de leden is groot, ook bij de wijk. De laatste jaren is er veel energie gestoken in de middengroep (40-minners) en de jongeren.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een inspirerende predikant die:

 • Geloof en vertrouwen toont en dat kan overbrengen op de gemeente;
 • Een open, flexibele, energieke en enthousiaste uitstraling heeft en goed kan luisteren naar wat de gemeente beweegt;
 • Een verbindende en inspirerende rol vervult voor de verschillende generaties;
 • Openstaat voor en kan omgaan met de verschillende interesses en belevingen;
 • Vanuit Bijbeluitleg het geloof opbouwt en de gemeente helpt de boodschap van
  Bijbelteksten persoonlijk te ervaren;
 • Een eigentijdse invulling kan geven aan de kerkdiensten, door variatie in diensten, lied- en muziekkeuze en mediagebruik en graag samenwerkt in de voorbereiding;
 • De hoopvolle boodschap in eigentijds taalgebruik actueel en praktisch kan maken;
 • Contact weet te leggen in de viering met mensen die thuis online de dienst bijwonen;
 • De oecumene een warm hart toedraagt;
 • Veel aandacht heeft voor de vrijwilligers.

Interesse?
Heb je vragen, ben je nieuwsgierig of wil je solliciteren?, stuur dan een mail naar bc.openhofommoord@gmail.com.

Je krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie van ons.