Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Update Beleidsplan Protestantse wijkgemeente Open Hof Ommoord 2022-2027
Categorie: Aankondigingen

Door te klikken op deze link kunt u het beleidsplan lezen.

Beleidsplan Open Hof Ommoord 2022 – 2027 versie 3.0 d.d. 14.03.2022