Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Ontmoetingsmiddag zondag 30 januari 2022
Categorie: Aankondigingen

Ontmoetingsmiddag zondag 30 januari 2022 in Open Hof met als onderwerp: Vogels

Opmerking vooraf:
We hopen vurig dat de ontmoetingsmiddag op bovenvermelde datum door zal kunnen gaan. Maar bij het inleveren van deze tekst was nog niet bekend hoe de situatie m.b.t. het coronavirus eind januari zal zijn. Daarom verzoeken wij u dringend om in de week voor 30 januari op de website en/of in het weekbulletin te kijken of de ontmoetingsmiddag dan wel of niet door zal gaan. (Bellen mag ook naar 010-4215920).
Gaat de middag door, dan zullen wel uw QR-code en uw legitimatiebewijs gecontroleerd moeten worden. Ook zal tijdens het lopen in de kerk het dragen van een mondkapje verplicht zijn en zal de 1,5 m-regel gelden.

Nu volgt de inhoudelijke informatie over de middag.
Vogels: ver weg in Siberië en dichtbij in Nederland, waaronder het Rottemerengebied.

Chris van Rijswijk heeft dit keer in de zomer een reis gemaakt naar Siberië om op zoek te gaan naar bijzondere vogels.
Over deze reis en zijn belevenissen zal hij ons deze middag vertellen en dit omlijsten met mooie beelden van de vogels en de natuur in Siberië.

Na de pauze zal hij ons vertellen over vogels in Nederland waaronder heel dichtbij, namelijk in het Rottemerengebied.
Chris heeft al diverse keren tijdens ontmoetingsmiddagen in Open Hof verteld over zijn reizen en de bijzondere vogels waar hij naar op zoek was.
Het waren altijd boeiende en gezellige middagen en we vinden het bijzonder fijn dat hij dit keer ook zijn medewerking wil verlenen aan deze ontmoetingsmiddag.
De inloop is om 14.30 uur met een kopje thee of koffie; om 14.45 uur begint de presentatie en de middag eindigt om ongeveer 16.30 uur.
De toegang is gratis.
Het belooft een heel interessante middag te worden waarop we velen van u hopen te mogen verwelkomen!

De ontmoetingsmiddagcommissie
Maartje Greevenbosch, Henny Muilwijk, Dori Heijmans