Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Beroepings commissie
Categorie: Aankondigingen

Rond de Gemeentevergadering van zondag 28 november zijn er veel namen genoemd van mensen die geschikt worden geacht zitting te nemen in de nieuw te vormen Beroepingscommissie.

De kerkenraad heeft zich ingespannen om daaruit een evenwichtige samenstelling van kandidaten te vinden: Vrouw en man; jong, middengroep en ouder; ervaring in het kerkenwerk en mensen met ‘frisse blikken’.

Wij zij blij en dankbaar, u 11 namen te mogen noemen van mensen die bereid zijn zitting te nemen in de commissie:

Vanuit de kerkenraad zal dat zijn: Hans Ros als voorzitter.
Verder: Anja Vreeswijk, Henk Lengkeek, Bea Cox, Ton van der Zee, Heleen Vermeiden, Willem Jan Zaadnoordijk, Lenie Blonk, Roland Hartmans, Gerdien van de Schans en Antoinette Brummelink. We hopen dat de commissie binnenkort geïnstalleerd kan worden.

Namens de Wijkkerkenraad, Aria van Ballegoie, scriba