Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Update maatregelen lockdown per 28 november
Categorie: Aankondigingen

Update gedragsregels algemeen:

Beste mensen,

Naar aanleiding van de persconferentie van Premier Rutte en Minister De Jonge op 26-11-2021, heeft het bestuur van de Stichting Kerken Ommoord (SKO) zich vandaag in een Zoomvergadering beraden over de gevolgen van de nieuwe overheidsmaatregelen voor het beheer en de exploitatie van Open Hof.

Met ingang van zondag 28 november 2021, 17.00 uur, gelden de volgende gedragsregels:

Open Hof is vanaf 17.00 uur gesloten voor de gebruikers/huurders van de zalen.
Om 17.00 uur moet het gebouw dus door iedereen verlaten zijn.

Dit geldt niet voor kerkelijke vieringen/diensten. De RK-locatieraad en de PKN-Wijkkerkenraad Ommoord nemen over de kerkelijke vieringen/diensten een zelfstandig besluit.

Zonder gezondheidsverklaring en geldige legitimatie is toegang tot Open Hof niet mogelijk. Alle groepen in het gebouw worden door de organisator/huurder gecontroleerd op een QR-code/ of gezondheidsverklaring m.b.t. Covid, en legitimatiebewijs, tenzij hiervoor een (wettelijke) uitzondering is gemaakt. Aan alle bezoekers die een consumptie bestellen wordt aan het buffet om een QR-code/ gezondheidsverklaring en een geldige legitimatie gevraagd.

Alle aanwezigen in het gebouw dragen een mondkapje als ze zich bewegen door het gebouw. Pas wanneer op een stoel is plaatsgenomen mag het mondkapje af.

Bij het bewegen door het gebouw houdt iedereen een onderlinge afstand van 1,5 m aan.

De mondkapjesregel, en de 1,5 m-regel bij het bewegen door het gebouw, gelden ook voor gebruikers/huurders die door de overheid zijn ontheven van het gebruik van een mondkapje, en de 1,5 m-regel binnen de ruimte die wordt gebruikt/gehuurd.

De met pijlen aangegeven looproutes in het gebouw worden aangehouden. Vanaf de bovenverdieping wordt de trap in de kerkzaal gebruikt om naar beneden te lopen. Bezoekers die slecht ter been zijn kunnen uiteraard de lift gebruiken.

In geval van twijfel over de toepassing van bovenstaande gedragsregels neemt de beheerder een besluit over de toepassing daarvan. Het besluit van de beheerder is bindend.

Het bestuur van de SKO betreurt het dat het gebruik van het gebouw weer verder moet worden ingeperkt. Wij hopen, met al onze gebruikers en huurders, dat er snel verbetering komt in deze situatie, en dat wij ons op afzienbare termijn weer onbelemmerd en vrij in Open Hof kunnen bewegen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,
Jan Groenendijk, voorzitter
Kees Doornhein, secretaris.

Update kerkdiensten tijdens de lockdown:

Zowel de RK Locatieraad als de Wijkkerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord volgen nauwlettend de ontwikkelingen ten aanzien van de corona maatregelen.

Voor de katholieke vieringen betekent dit dat er weer zoveel kerkgangers aan de vieringen kunnen deelnemen als de 1,5 m afstandsregel toelaat.
Volgens de Routekaart voor Kerken van de PKN wordt het dan weer mogelijk om met maximaal 100
kerkgangers de erediensten te bezoeken.

Een en ander zal gaan volgens de regelingen zoals die tot dusver gelden: een maximaal aantal bezoekers , u heeft geen ziekteverschijnselen, de sociale afstand van 1,5 meter houden, bij het zich verplaatsen in het gebouw is het dragen van een mondkapje verplicht.

Koffie of thee drinken na de kerkdiensten is weer mogelijk met inachtname van het volgende:

Houd 1,5 m afstand van elkaar. Ook bij het buffet.
Nadat u uw koffie of thee heeft gekregen bij het buffet gaat u aan een van de tafels zitten.
Bij het nuttigen van uw koffie of thee moet u op uw plaats blijven zitten. Vrijelijk rondlopen kan helaas niet.
De stoelen zijn “corona-proof” opgesteld en moeten blijven staan. Ze mogen dus niet worden aangeschoven bij andere tafels.
Geniet van uw koffie/thee en houd rekening met elkaar.

Namens de Wijkkerkenraad en de Locatieraad

Aria van Ballegoie en Dori Heijmans