Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Update kerkdiensten tijdens de lockdown
Categorie: Aankondigingen
  • Zowel de RK Locatieraad als de Wijkkerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord volgen nauwlettend de ontwikkelingen ten aanzien van de corona maatregelen.

Weer meer kerkgangers in de vieringen en diensten van RK en PKN
Met ingang van 26 juni is in Nederland de volgende stap in de versoepelingen van de coronamaatregelen gezet.

Voor de katholieke vieringen betekent dit dat er weer zoveel kerkgangers aan de vieringen kunnen deelnemen als de 1,5 m afstandsregel toelaat.
Volgens de Routekaart voor Kerken van de PKN wordt het dan weer mogelijk om met maximaal 100
kerkgangers de erediensten te bezoeken.

Daar zijn we heel blij mee!  We verwelkomen u weer heel graag!

Een en ander zal gaan volgens de regelingen zoals die tot dusver gelden: een maximaal aantal bezoekers , vooraf aanmelden, u heeft geen ziekteverschijnselen, registratie bij binnenkomst, de sociale afstand van 1,5 meter houden, mondkapje verplicht als de 1,5 afstand houden niet mogelijk is

Met ingang van 18 juli is het koffie of thee drinken na de kerkdiensten is weer mogelijk met inachtname van het volgende:

Houd 1,5 m afstand van elkaar. Ook bij het buffet.
Nadat u uw koffie of thee heeft gekregen bij het buffet gaat u aan een van de tafels zitten.
Bij het nuttigen van uw koffie of thee moet u op uw plaats blijven zitten. Vrijelijk rondlopen kan helaas niet.
De stoelen zijn “corona-proof” opgesteld en moeten blijven staan. Ze mogen dus niet worden aangeschoven bij andere tafels.
Geniet van uw koffie/thee en houd rekening met elkaar.

Voor de RK-viering in de Open Hof moet u zich aanmelden bij:
Dori Heijmans op nummer 06-21547020. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur of per email op openhof@christoffelparochie.nl

U kunt zich voor de PKN-diensten aanmelden van maandag t/m vrijdag 20.00 uur bij:
Aria van Ballegoie op nummer 010-4552261  of per email op scriba-openhof@live.nl

Namens de Wijkkerkenraad en de Locatieraad

Aria van Ballegoie en Dori Heijmans