Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Doopdienst 30 mei
Categorie: Verslag activiteit

Zondag 30 mei werd er gedoopt in de dienst van 9.30u. Mooi dat er deze zondag ook weer ‘live’ mensen bij konden zijn en de doopouders zich omringd wisten door een gemeente en gemeenschap van dierbaren. We wensen de dopeling en haar ouders veel zegen toe!