Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Update kerkdiensten tijdens de lockdown
Categorie: Aankondigingen

Zowel de RK Locatieraad als de Wijkkerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord volgen nauwlettend de ontwikkelingen ten aanzien van de corona maatregelen.

Weer meer kerkgangers in de vieringen en diensten van RK en PKN
Met ingang van 5 juni wordt in Nederland de volgende stap in de versoepelingen van de coronamaatregelen
gezet.

Voor de katholieke vieringen betekent het dat er weer 50 kerkgangers aan de vieringen deel kunnen
nemen.
Volgens de Routekaart voor Kerken van de PKN wordt het dan weer mogelijk om met maximaal 60
kerkgangers de erediensten te bezoeken.

Daar zijn we heel blij mee!  We verwelkomen u weer heel graag!

Een en ander zal gaan volgens de regelingen zoals die tot dusver gelden: een maximaal aantal bezoekers , vooraf aanmelden, u heeft geen ziekteverschijnselen, registratie bij binnenkomst, de sociale afstand van 1,5 meter houden, mondkapje bij binnenkomst en vertrek en geen koffie na afloop.

Voor de RK-viering in de Open Hof moet u zich aanmelden bij:
Dori Heijmans op nummer 06-21547020. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur of per email op openhof@christoffelparochie.nl

U kunt zich voor de PKN-diensten aanmelden van maandag t/m vrijdag 20.00 uur bij:
Aria van Ballegoie op nummer 010-4552261  of per email op scriba-openhof@live.nl

Namens de Wijkkerkenraad en de Locatieraad

Aria van Ballegoie en Dori Heijmans