Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Gevraagd: Koster-beheerders v/m
Categorie: Aankondigingen

Kerkelijk centrum Open Hof Ommoord is een actieve gemeenschap vanuit de PKN Rotterdam-Ommoord en de RK Christoffelparochie. We beschikken over een modern geoutilleerd gebouw waar gevierd en geleefd wordt. Naast de vieringen in de prachtige kerkzaal beschikt het gebouw over een aantal zalen waar naast kerkelijke activiteiten ook andere gebruikers als huurders hun thuis vinden.

Voor onze actieve gemeenschap met veel vrijwilligers zoeken we twee enthousiaste

Koster-beheerders v/m

voor elk 18 uur per week. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met zaterdag, en worden in een rooster in overleg met het bestuur vastgesteld. Hij en/of zij is medeverantwoordelijk voor het totale beheer en exploitatie van het gebouw. De contacten met huurders en de kerkgemeenschap en de functie van gastheer/gastvouw binnen Open Hof zijn hierin bepalende elementen van de functie. De aanstelling is voor de duur van 1 jaar. Daarna wordt bekeken of de aanstelling kan worden omgezet in een vast dienstverband. De koster-beheerder wordt aangesteld volgens de arbeidsvoorwaarden van de PKN.

Kennis en vaardigheden

De koster beheerder beschikt over:

  • Het diploma Horeca en het certificaat sociale Hygiëne
  • Ondernemersvaardigheden
  • Klantgerichtheid
  • Kennis van EHBO en BHV
  • Kennis van de aanwezige brandblusmiddelen

De koster-beheerder respecteert de uitgangspunten van PKN en RK-kerken, en is bij voorkeur lid van één van de beide kerkgenootschappen.

Uw gemotiveerde schriftelijke sollicitatie kunt u voor  14 juni 2021 sturen aan:

Kees Doornhein, secretaris Stichting Kerken Ommoord, c.doornhein2@gmail.com.

Bij de secretaris kunt u ook een uitgebreide functieomschrijving vragen via hetzelfde emailadres.

Voor nadere mondelinge toelichting kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Stichting Kerken Ommoord, de heer Jan Groenendijk. U kunt hem benaderen op telefoonnummer 06-421 52 621.