Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Update kerkdiensten tijdens de lockdown
Categorie: Aankondigingen

Zowel de RK Locatieraad als de Wijkkerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord volgen nauwlettend de ontwikkelingen ten aanzien van de corona maatregelen.

Naar aanleiding van deze ontwikkeling en het verloop van de doordeweekse RK-vieringen heeft de Sint Christoffel Parochie besloten om met ingang van 2 mei in alle kerken weer zondagvieringen te laten plaatsvinden met maximaal 30 parochianen.

De kerkenraad is blij dat het per 9 mei weer mogelijk is om 30 kerkgangers in de Eredienst te kunnen verwelkomen. Dit besluit is gebaseerd op het advies van het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO)

Een en ander zal gaan volgens de regelingen zoals die tot dusver gelden: een maximaal aantal van 30 bezoekers, vooraf aanmelden, u heeft geen ziekteverschijnselen, registratie bij binnenkomst, de sociale afstand houden, mondkapje bij binnenkomst en vertrek en geen koffie na afloop.

Voor de RK-viering in de Open Hof moet u zich aanmelden bij:
Dori Heijmans op nummer 06-21547020. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur of per email op openhof@christoffelparochie.nl

U kunt zich voor de PKN-diensten aanmelden van maandag t/m vrijdag 20.00 uur bij:
Aria van Ballegoie op nummer 010-4552261  of per email op scriba-openhof@live.nl

Op Hemelvaartsdag 13 mei met Pinksteren zullen er oecumenische vieringen zijn. Ook hierbij zijn totaal 30 kerkgangers welkom. Dat betekent 15 kerkgangers van RK en 15 kerkgangers van PKN.

U kunt zich voor deze vieringen aanmelden bij Aria voor de PKN en Dori voor de RK

Laten we elkaar zo veel mogelijk blijven ondersteunen en bemoedigen. We mogen weten dat we in deze donkere periode mogen toeleven naar een hopelijke betere tijd.

Namens de Wijkkerkenraad en de Locatieraad

Aria van Ballegoie en Dori Heijmans