Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Voorzichtig weer zingen
Categorie: Aankondigingen

Vanuit het landelijk moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland is de oproep aan (wijk)kerkenraden gedaan opnieuw de (on)mogelijkheden af te wegen ten aanzien van de zondagse vieringen (zie https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/perspectief-voor-gemeenten-als-lichtpuntje-in-schrale-tijd/). We hebben als wijkkerkenraad met elkaar de afweging gemaakt dat er nog teveel onzekerheden zijn om de diensten open te stellen voor max. 30 bezoekers, maar dat we wel weer live zang mogelijk willen maken. We varen in die afweging op het advies van de landelijke kerk (zie https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-zingen/), zij het dat we iets voorzichtiger willen zijn en willen starten met één zanger(es).

We laten ons in deze afweging leiden door de ervaringen opgedaan in de RK vieringen en door de adviezen van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’. Op die manier willen we de zang in de vieringen van maart vormgeven en voor april weer een nieuwe afweging maken, of het bv. mogelijk is weer met een kleine zanggroep te gaan werken. Op deze manier hopen we een goede afweging te maken tussen de mogelijke risico’s en het gemis aan live-zang in de diensten. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën naar aanleiding van dit bericht, deel deze met onze scriba Aria van Ballegoie via scriba-openhof@live.nl.