Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Kerkdiensten tijdens de nieuwe lockdown
Categorie: Aankondigingen

Zowel de RK Locatieraad als de Wijkkerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord hebben helaas het besluit moeten nemen om met onmiddellijke ingang alle kerkdiensten weer uitsluitend online te laten plaatsvinden.
Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 09 februari
Gehoor gevend aan de oproep van de overheid, de landelijke PKN, de Bisschoppen en de verbanden waarin onze kerken werken, zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen en al onze kerkdiensten, zonder gemeenteleden/parochianen organiseren.

U kunt zich dus niet meer inschrijven voor de vieringen/diensten.

Met pijn in het hart is dit besluit genomen. We realiseren ons dat we elkaar juist nu, in deze Advents- en Kersttijd niet kunnen ontmoeten rond de Vieringen en de Eredienst.
Laten we elkaar zo veel mogelijk blijven ondersteunen en bemoedigen. We mogen weten dat we in deze donkere Adventsperiode mogen toeleven naar het Licht van Kerst.

Komende zaterdag, 19 december zal de RK viering nog plaats vinden op zaterdagavond.
Vanaf zondag 27 december wordt de RK viering weer op zondagmorgen om 11.15 u gehouden en live uitgezonden.

Juist in deze moeilijke periode wens ik u allen Gezegende dagen.

Namens het Oecumenisch Beraad, Aria van Ballegoie , scriba PKN