Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Doopdienst 30 augustus
Categorie: Verslag activiteit

Zondag 30 augustus werd Johan Cornelis, zoon van Thomas en Esther de Jonge en broertje van Peter, gedoopt. Wij wensen hen Gods zegen!