Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
10 nov 2019; 25 jaar oec. seniorenkoor
Categorie: Verslag activiteit

Zondag 10 november bezocht ik het 25 jarig jubileum-concert van het oecumenisch seniorenkoor Open Hof.
De middag werd geopend door de voorzitter Lenie Mulder gevolgd door een schitterend intrada door Jeroen Schipper trompet en orgel Andries Stam. Willem Blonk dirigeerde het koor met een toepasselijk “Alles wat adem heeft love de Heer”waarbij ook de gemeente kon meezingen.
Het stokje werd even doorgegeven aan Andries die in het verleden het koor een tijdje dirigeerde.
Hij was duidelijk tevreden en wij met hem. Verder was het een prachtig uitgevoerd programma met heel verschillende muziekstukken en wat weer eindigde met Looft nu de Heer. Willem kreeg een welverdiende kus toen de dames iedereen een roos uitreikte. Het publiek was zo enthousiast dat er toch een toegift werd gegeven.
Daarna werd de kerkzaal weer in de oorspronkelijke staat gebracht en vele handen maken licht werk. Felicitaties van het R.K.koor Open Hof in de vorm van een prachtige bos bloemen. Tenslotte in de ontmoetingsruimte, onder het genot van een hapje en een drankje , werd er nog een jubileumlied gezongen en ook daar uiterste concentratie.

Het was een mooi concert waar met voldoening en trots op terug gekeken mag worden.

Mieke Nuijten