Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Ontmoeting in de nacht
Categorie: Column

Hij stond in het donker naast de klokkentoren voor Open Hof aan de Hesseplaats. Een jonge man met een petje op met een fiets in de hand.
‘Zalig Pasen ‘, riep hij ons toe in het donker, terwijl wij ons naar de Paaswake spoedden. Verbaasd bleven we staan. ‘Ook voor jou’, riepen we in het voorbijgaan. ‘Dat is toch een kerk?’ vroeg hij, terwijl hij naar Open Hof wees. We bleven staan en antwoordden bevestigend. ‘Wat is daar te doen?’ vroeg hij nieuwsgiering. We vertelden dat we naar een Paasdienst gingen. ‘Dat heeft toch met Jezus te maken?’ Van de kerk moest hij niet veel hebben. Daar kwamen alleen maar mensen die hypocriet waren, misbruik en zo…’ ‘Nou ja’, protesteerden wij, ‘De mensen die daar komen proberen echt zo goed mogelijk te leven. En natuurlijk gaan er ook dingen fout..’ Hij knikte. ‘Ik ben gevallen met de fiets’, zei hij. ‘Kijk het botje van mijn duim steekt er uit’. ‘Je moet er even naar laten kijken in het ziekenhuis’, zeiden wij. ’Ach, het gaat wel over. Ik val wel vaker als ik teveel gedronken heb. Maar wat was Goede Vrijdag ook alweer en dan heb je ook nog stille zaterdag, geloof ik. Waarom heet dat zo?’ We legden het hem uit. Hij zuchtte: ‘Dit is nu de eerste keer dat ik het goed hoor uitleggen. Die Jezus was toch zo’n tweeduizend jaar geleden? Maar ik houd jullie niet langer op. Zalig Pasen!’