Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Woord & Beeld: Van Jeruzalem naar Emmaüs, 2 april
Categorie: Aankondigingen

Van Jeruzalem naar Emmaüs

 

Het is een intrigerend gesprek dat Jezus voert met twee mannen die op de avond van de Paasdag teruglopen naar hun dorp Emmaüs. Wij weten als lezer uit het voorafgaande welk wonder er gebeurd is, de twee mannen niet. Ze zijn in verwarring, herkennen ook niet wie met hen oploopt. De enige vreemdeling in Jeruzalem ? Of zijn zij dat misschien zelf ?

Over dit gesprek gaat de avond van het leerhuis Woord & Beeld op dinsdag, 2 april a.s. om 20.00 uur. Ds. Jan Willem Doff leest met ons wat er precies staat in de Bijbel, hoe verloopt dat gesprek ?

De tocht naar Emmaüs en het moment van herkenning tijdens de maaltijd zijn voor veel kunstenaars een geliefd thema geweest. Dat hebben ze op heel verschillende manieren vorm gegeven. In de presentatie door Elsa de Groot en Louis Vermeulen staan we uitgebreid stil bij o.a. Caravaggio en Rembrandt. Maar we laten ook zien dat het verhaal aanleiding is geweest voor een heel onverwachte, bedenkelijke benadering.

U bent van harte welkom op dinsdagavond, 2 april. Wij hopen U te mogen begroeten en samen een boeiende avond te hebben !