Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
De Doopbelofte
Categorie: 0 tot 12 jaar, 25+

Bij de doop van een kind spreken ouders de belofte uit het gedoopte kind vertrouwd te maken met het Verhaal van God-met-mensen, zoals de Bijbel dat ons vertelt. En om samen met de leden van onze gemeente het kind te leren hoe te handelen in het leven als christen, zoals Jezus Christus, onze Heer, dat heeft voorgedaan. Een belofte waarop je als ouder op die zondagmorgen van harte “ja” antwoordt. In de drukte van alledag is het maar wat moeilijk om dat in praktijk te brengen. En kinderen zijn nieuwsgierig, zij willen weten hoe alles in elkaar zit. Als gemeente zijn we er om elkaar te helpen bij het invulling geven aan de doopbelofte.

 

Dit willen we doen door op een zondag een programma aan te bieden waarbij ouders over dit alles in gesprek en aan de slag gaan. Dit programma wordt aangeboden op een zondagmiddag. Voor oppas en een programma voor de kinderen (0 – 12 jaar) wordt gezorgd, zodat beide ouders, als ze dat willen, kunnen meedoen. Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan deze dag aan de slag met de doop in een eigen programma. Daarbij worden twee groepen gemaakt, voor kinderen van groep 3-5 en kinderen van groep 6-8. Zodat de kinderen een programma krijgen dat goed bij hun leeftijd past.

 

Voor:                                  ouders van kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar

Wanneer:                          wordt nog bekend gemaakt via deze website

Waar:                                 Open Hof

Contactpersoon:              Fulco Timmers, Jils Amesz