Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord

Over de diensten

WELKOM OPEN DEUR DIENST: 6 OKTOBER ISRAËL ZONDAG

Op 6 oktober a.s. om 19.00 uur is de Welkom Open Deur/ Zangdienst met als voorganger Ds. P. Vermaat* uit Veenendaal!
Het Thema van deze dienst is: “Gods navigatie of ónze tom-tom?”

Het thema is gebaseerd op de schriftlezingen uit 2 Koningen 14: 25-28 en
Jona 1: de roeping van Jona.
Toelichting op het thema door ds. Vermaat:
“Iedereen heeft zo z’n vragen bij Gods leiding in deze wereld en in zijn of haar leven.
Maar ook ‘vreemde vogels’ moeten soms leren, dat Gods navigatie niet zomaar anders, maar zelfs beter is dan de onze. Ook al moet je weleens schipbreuk lijden.”
Het Christelijk Mannenkoor “Excelsior” olv Ilona de Kievit werkt op luisterrijke wijze mee aan deze dienst, waarin veel bekende en vertrouwde liederen worden gezongen.
Begeleider van Koor en Gemeentezang is de organist is Edwin Vooijs.


Vanaf 18.45 uur is er Samenzang! Mis het niet, maar kom er bij!
WELKOM!
Werkgroep Evangelisatie Open Hof Ommoord.
* Meer over Ds. P. Vermaat in onze rubriek “Gastvoorgangers”.

namens Taakgroep Erediensten/Werkgroep Evangelisatie/WODD
Ida Taapke

 

Zet u ook alvast in uw agenda:
Open Hof 15 december: Adventszangdienst! WODD! En meer:

ZINGT U MEE?

Op 15 december a.s. zingt de Open Hof Cantorij weer in een
Welkom Open Deur / Adventszangdienst.
Het ‘Klein Kerstoratorium’ van Huub Oosterhuis en het ‘Hallelujah’ van Händel
worden dan uitgevoerd.
Verder Verzoekliederen die ú aandraagt!
De Open Hof Cantorij nodigt veel gastleden uit, om mee te zingen met het
Open Hof Projectkoor. Wellicht krijgt u de smaak te pakken, om bij ons (of bij Koor Hemelsbreed) te blijven!
Meld u aan! Bij Willem Blonk, bij mij. Dan nemen we door, wat we u bieden en wat we van u verwachten: wat, wanneer, waar en hoe!
In het volgend nummer van Open Hof Nieuws, op de website van Open Hof en in het Weekbulletin leest u de vervolgstappen.
We kijken naar u uit!
Open Hof Cantorij: cantorij@openhof-ommoord.nl
Willem Blonk: willem.blonk@planet.nl
Ida Taapke: idataapke@hotmail.com