Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Kruisweg-staties
Categorie: Verslag activiteit

Op de gemeente-vergadering van 25 juni heb ik op verzoek wat informatie gegeven over kruisweg-staties.

Hiervan bestaat ook een uitvoerige versie op papier.

Als u die informatie wilt ontvangen, stuur dan een mail naar gesprek@openhof-ommoord.nl. U krijgt het stuk dan zo spoedig mogelijk in uw mailbox.

Uw reacties zijn welkom !

Louis Vermeulen