Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Een borrelende en bruisende Kliederkerk
Categorie: Verslag activiteit