Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Onze Vaders
Categorie: Column

Onze Vaders

Het mooiste Onze Vader vond ik het Pater Noster, dat ik vroeger als misdienaartje zowat dagelijks te horen kreeg. De dienstdoende celebrant sprak de tekst meestal heel verstaanbaar uit en dat vond ik prachtig. Dat was nogal eens in tegenstelling met de snelheid waarmee wij die bede thuis afraffelden. Jaren later moest ik soms wat langer nadenken. Dat hing er vanaf bij welke kerkdienst ik aanwezig was omdat er dan verschil werd gemaakt tussen de woorden kwade, boze, bekoring, verzoeking en beproeving. Persoonlijk heb ik dat gebed lange tijd het meest gebruikt voor en na de maaltijd, want ik vond het moeilijk om daarbij andere teksten te bedenken. Ook speelde daarin mee de gedachte dat ik O.L. Heer niet wilde lastig vallen met mijn persoonlijke wensenlijstjes. En dat laatste denk ik nog steeds, want als het goed is weet de Schepper al lang wat ons bezielt.

2 of 3

Daarnaast is het Godsbeeld wat ik erop na houd in sterke mate gebaseerd op de Bijbeltekst van Mat. 18 vers 20 (Wanneer er 2 of 3 in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden) Maar volgens vers 19 moeten die mensen wel samen eensgezind om iets vragen. Volgens mij hoeft dat niet eens in een kerkdienst te gebeuren maar kan het overal gebeuren. Ook in onze ontmoetingsruimte bijvoorbeeld. Op die plek sprak ik onlangs met een geloofsgenoot over mijn opvatting dat iedere mens een stuk van Gods aanwezigheid vertegenwoordigt. Pater Titus Brandsma, die voor zijn verdediging van de Joodse mensen in Dachau terecht kwam, heeft dat al in de 20e eeuw met andere woorden geschreven. Na zijn zaligverklaring wordt hij waarschijnlijk binnenkort heilig verklaard. De consequentie van mijn opvatting betekent dat ik van alle mensen zou moeten houden, maar dat lukt mij eerlijk gezegd niet altijd.

Alternatief

Maar het betekent ook dat vanuit de gedachte dat we allemaal een stukje van God in ons herbergen, dat het Onze Vader ook zou kunnen veranderen in:

Beste Mensen, hier onder de hemel

Jullie zijn hele aardige schepselen,

met waardevolle dromen,

blijf hopen op de vervulling daarvan.

Zorg niet alleen voor je eigen behoeften,

en voorkom dat je anderen tekort doet.

Verwijt mensen niet dat ze zwak zijn

en erger je niet aan hun vergissingen.

Koester alle mooie momenten in het leven

en vergeet de sombere ervaringen.

Want jullie kunnen goed zijn voor de aarde,

en haar bewoners, en de ganse natuur,

in de tijd die je vergund is.

Samen.

Jan Nuijten