Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Waarden-vol Opvoeden
Categorie: 25+

Welke waarden zijn voor jou belangrijk, en welke waarden wil je graag aan je (klein)kinderen doorgeven? Hoe pak jij dat aan? Daarover gaan we in gesprek, aan de hand van afwisselende werkvormen, voorbereid door Anneke van Wijngaarden en Fulco Timmers.

 

De avonden zijn bedoeld voor ouders met kinderen van 0-15 jaar, en voor grootouders met kleinkinderen in dezelfde leeftijd. Het programma kent gezamenlijke onderdelen en onderdelen waarbij er met aparte groepen per leeftijd gewerkt wordt. Wat onderwerpen betreft kun je denken aan: uitwisseling van eigen vragen en ervaringen, welke Bijbelverhalen deel je met elkaar, hoe kun je bidden, hoe geef je in het dagelijks leven vorm aan je geloof? De dagelijkse praktijk staat steeds centraal!

 

Voor:                   (groot)ouders met (klein)kinderen van 0 – 15 jaar

Wanneer:           wordt bekend gemaakt via deze website

Waar:                  Ontmoetingskerk

Contactpersoon:              Anneke van Wijngaarden