Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Poëzie
Categorie: Activiteiten

poezieVaak roept dit woord een reactie op van ‘moeilijk, niks voor mij’. Maar echt, dat valt vaak best mee. En moet je niet alles een keer geprobeerd hebben? Door er mee bezig te zijn, kan je ervan leren genieten. Op zondagmorgen zingen we trouwens heel wat gedichten! Maar het is ook plezierig om er samen over te praten. Poëzie heeft te maken met woorden, klanken, gevoelens, mystiek, trachten het soms onzegbare te duiden. Bijbels gezien hebben we de Psalmen. Maar er is daarnaast nog veel meer. Altijd weer zijn er mensen die wat hen bezig houdt onder woorden willen brengen. En natuurlijk, wat de één mooi vindt, spreekt een ander niet aan. Er is echter variatie genoeg, oud of modern, ernstig of juist met humor.

Bij de keuze wordt o.a. rekening gehouden met het kerkelijk jaar, het jaargetijde en actuele situaties zoals bijv. 4/5 mei, het overlijden van een dichter. Ook een eigen keus hoort tot de mogelijkheden.

* Tijdstip: iedere 2e dinsdagochtend van de maand (in de zomerperiode afhankelijk van animo en mogelijkheden):

13/9; 11/10; 14/11; 13/12; 10/1; 14/2; 14/3/; 11/4; 9/5; 13/6. Aanvang:  10.00 uur in Open Hof.

* Leiding: Barend van Wijngaarden