Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Ontmoetings middagen
Categorie: Activiteiten

ontmoetingIn Open Hof worden jaarlijks drie ontmoetingsmiddagen gehouden, altijd op zondagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur. Iedereen is daarbij welkom, dus zowel kerkleden als andere belangstellenden.

 

Gedurende het eerste kwartier drinken we met elkaar een kopje koffie of thee en is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Daarna staat altijd een inleiding centraal. Het onderwerp kan religieus zijn, maar ook andere onderwerpen, bijvoorbeeld literatuur, de natuur of de omgeving komen regelmatig aan bod. Om 14.45 uur krijgt de spreker het woord. Vaak wordt de inleiding gecombineerd met een beeldpresentatie. Veelal worden er vragen gesteld en ook discussie is mogelijk. Rond 15.30 uur is er een korte koffie- en theepauze. De toegang is gratis.In het komende seizoen hopen we de volgende ontmoetingsmiddagen te organiseren:

 

Zondag 22 januari 2017: Het ontstaan van Ommoord/De Rotte

Door Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’ (Agnes Reichardt)

 

Zondag 12 maart 2017: Albert Schweitzer

Aad van der Hoeven was jarenlang lid van het hoofdbestuur van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds. Sinds zijn jeugd is hij gefascineerd door Albert Schweitzer. Die laatste was niet alleen hoogleraar, predikant, arts en chirurg, maar ook organist. Hij was een groot kenner van de werken van Goethe en Bach. Sinds 1982 is Aad de vaste organist van de Hillegondakerk en daarvoor was hij organist in Open Hof. Voor velen is hij dan ook geen onbekende. Aad als rasverteller en begaafd organist vertelt op deze middag over het leven en het werk van Albert Schweitzer en hij speelt op het orgel l een aantal door Schweitzer geliefde composities.

 

Contactpersonen: Maartje Greevenbosch