Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Marktgesprek
Categorie: Activiteiten

marktommoordDe meeste mensen houden wel van een praatje. Als opening is het weer een dankbaar onderwerp. Maar er is toch wel meer dat ons raakt en bezighoudt. Daarom bestaat maandelijks de mogelijkheid om samen over een onderwerp te spreken dat raakt aan geloof en het dagelijks leven. Omdat het op woensdag is, is de naam Marktgesprek gekozen. Bovendien is het overdag, zodat u er ’s avonds niet uit hoeft. De afwisseling in de gespreksonderwerpen wordt aangereikt door het oecumenisch maandblad Open Deur. U kunt daar een abonnement op nemen, want het is een prachtig blad. Maar ook ‘onvoorbereid’ kunt u aan de gesprekken deelnemen. Iedereen is daar welkom. Onderwerpen zijn o.a. Franciscus, dromen, gastvrijheid.

*  Tijdstip: doorgaans de 3e woensdagochtend van de maand:

18/1; 15/2; 22/3; 26/4; 17/5; 21/6. Aanvang 10.00 uur.

*  Leiding: Barend van Wijngaarden