Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Leerhuis
Categorie: Activiteiten

collegeZo lang Open Hof bestaat is er al een Leerhuis. Het is daar de bedoeling om gedeelten uit de Bijbel nader te bekijken, o.a. door na te gaan wat er in de grondtaal staat, hoe het vertaald is (vertalingen vergelijken), wanneer zo’n passage ontstaan is en wat het ons te zeggen heeft. Het kan gaan om boeken uit de Tenach en het 2e testament. Meestal worden een aantal Leerhuizen aan één Bijbelgedeelte of -boek gewijd.

We proberen om een verbinding te leggen met de Bijbelgedeelten die op zondag aan de orde komen. De bijeenkomsten in het najaar gaan over Jacob en Ezau en Jozef. In het Leerhuis kan zo’n gedeelte verder worden uitgediept. Iedereen is daar welkom. Het is de moeite waard om het eens te proberen!

* Tijdstip: iedere 3e maandag van de maand:  19/9; 17/10; 21/11; 19/12; 16/1; 20/2; 20/3; 10/4; 15 mei. Aanvang: 20.00 uur.
* Leiding: ds. Anja Matser/Barend van Wijngaarden