Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Nieuwe pastor
Categorie: Organisatie

sint-christoffel
Nieuwe pastor in zicht en herschikking van de teamformatie

Gezien de positieve ontvangst bij zowel het pastoraal team als het parochiebestuur kunnen we uitzien op de spoedige komst van de 25-jarige Jacqueline van der Lee naar onze parochie om de opengevallen plek van Hubert Berbée te vullen. De toekomstige pastoraal werkster is momenteel bezig met de afronding van haar studie en hoopt rond 1 maart of uiterlijk 1 april 2017 onze gelederen te versterken. Daarnaast zal er een verschuiving plaatsvinden binnen het huidige team. De bisschop is namelijk voornemens om pastor Rita Schoolenberg voor één dag in de week aan te stellen als bisschoppelijk gedelegeerde voor de toekomstige pastoraal werkers van ons bisdom. Om de formatie op peil te houden zal pastor Huub Flohr één dag minder gaan werken voor het bisdom en dus één dag meer voor de parochie. Deze verschuiving zal ingaan op 1 januari 2017.

We zijn blij dat het pastoraal team op sterkte blijft en vrij spoedig wordt aangevuld door de komst van een jonge, enthousiaste en kundige vrouw. Nadere informatie volgt te zijner tijd.

Pastor Huub Flohr