Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Een slaapkamerbeeld
Categorie: Column

het omgevallen beeld

Dromen zijn bedrog maar soms wel erg fantastisch, wanneer ik  ze me nog herinner tenminste. Maar vandaag was dat wat eenvoudiger, want ik had weer eens hardop gedroomd, hoorde ik van mijn lief.

Deze keer had ik iets geroepen over het omgevallen beeld van Bylo. Dat onderwerp zei me niks. Vooral de naam Bylo klonk me vreemd in de oren. Het woord zou een uitroep kunnen zijn, zeggen sommige zoekpagina’s op internet.

In de spelling “Bijlo” werd ik verwezen naar 2 standbeelden. De eerste van een wijkverpleegster in Kerkwerve en de tweede van de Stedemaagd van Alkmaar. Ik had bij mijn  weten, nog nooit van die dames gehoord en in hun woonplaatsen was ik ook niet zo bekend. Verder is mijn kennis van standbeelden, afgezien van enkele klassiekers, redelijk beperkt.

Maar mijn droom ging niet over standbeelden, maar over beelden en daarin komen andere associaties naar boven. Ik denk bijvoorbeeld aan de denkbeelden die in mijn leven zijn omgevallen, zeg veranderd.  Ja en dat zijn er nogal wat en het zou dit stukje in een boekwerk veranderen als ik daarop door zou gaan

Toch wil ik een beeld noemen dat bij mij nog al eens omvalt en dat is het beeld dat ik soms van andere mensen heb. Mijn vooroordelen noem ik dat. Zeker als oud-personeelsmedewerker hoor ik over enige mensenkennis te beschikken, maar dat valt af en toe toch tegen. Te vaak laat ik me bij het beoordelen leiden door zichtbare of hoorbare uitingen van mensen in mijn omgeving. Soms helpt het gelukkig, om langer of beter te luisteren naar hun verhalen in plaats van op de eerste indrukken over te gaan.

Dat zou een droom zijn die realiteit mag worden en geen nachtmerrie.

Jan Nuijten