Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Oecumenische Jongerenviering – Dienst in Vieren

Twee keer per jaar is er op zondagmorgen om 10.15 uur een oecumenische “Dienst in Vieren”. In deze diensten wordt u door jongeren naar aanleiding van een actueel thema aan het werk gezet. De dienst duurt ongeveer anderhalf uur en ziet er als volgt uit:

We beginnen in de kerkzaal met een verrassend welkom. Na zingen, bidden en het lezen uit de Bijbel kan iedereen kiezen om het thema op een eigen manier te beleven. In de kerkzaal wordt de Bijbellezing in een actueel daglicht geplaatst. In de andere zalen is er een gesprek of discussie en wordt er muziek gemaakt, geschilderd en geknutseld. Tot slot is er ook een Taizé halfuurtje waar het thema op een meditatieve wijze wordt behandeld. Er zijn dus in totaal 6 activiteiten waar iedereen zich op zijn of haar manier het thema eigen kan maken.

Na een half uur ontmoeten we elkaar allemaal weer in de kerkzaal. Daar komt iemand vertellen over het collectedoel, zingen we samen, horen de voorbede, wensen elkaar de vrede en delen tot slot in een grote kring de maaltijd van de Heer. Na de zegen en het slotlied krijgt iedereen een verrassing om mee naar huis te nemen en kunnen we, onder het genot van een kop koffie, thee of limonade, in de ontmoetingsruimte met elkaar napraten.

Contactpersoon:
Alex Barendrecht – dienstinvieren@hotmail.com