Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Periodieke Gift
Categorie: Organisatie

 

Weet u al dat het sinds 1 januari 2014 eenvoudiger is geworden om een gift aan de kerk te doen, die voor de inkomstenbelasting volledig aftrekbaar is. De drempel van 1% van het verzamelinkomen, waarboven giften aftrekbaar worden, geldt niet voor een periodieke gift. Dat was voor 1 januari ook al zo, maar dan moest deze schenking in een notariële akte vastgelegd worden .

Nu kan zo’n schenking via een schriftelijke overeenkomst tussen gever en ontvanger geregeld worden. Dat is eenvoudiger en scheelt bovendien de kosten van een notaris. Daarbij geldt wel dat de gelijke bedragen minimaal 5 jaren achter elkaar moeten worden overgemaakt.

Klik voor zo’n schenkingsovereenkomst hier.
Voor vragen kunnen PKN leden contact opnemen met Kerkrentmeester Arjen de Vries, kerkrentmeesters@openhof-ommoord.nl, telefoon: 06-10917175
Voor RK leden is dat Rolf Timmers, openhof@christoffelparochie.nl

De Katholieke en Protestantse kerk hopen dat velen van u hiervan gebruik maken en de belastingbesparing geheel of ten dele met de kerk willen delen.

Actie Kerkbalans
Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB):Bankrekening NL67RABO0373722389
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente R’dam Noordrand.