Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
jaarverslag IPV
Categorie: IPV-katern

IPV5 logo

Hieronder vindt u het jaarverslag van het IPV 2013-2014:

jaarverslag PT IPV 2013-2014