Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Eerste Heilige Communie

 

 

Blijf dit doen…

 

Open Hof

 

Voor de kinderen

Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de weg van Jezus. Nu je wat groter bent en al dingen zelf mag beslissen, is de keus aan jou om de volgende stap te zetten: namelijk de Eerste Communie.

Als je dat wilt, moet je wel een aantal zondagen naar de voorbereiding komen, want je Eerste Communie doe je natuurlijk niet zomaar. Binnenkort beginnen we in onze parochie weer met een voorbereiding op de Eerste Communie en we weten zeker dat je dat een hele fijne tijd zal vinden.

 Voor de ouders/verzorgers

 

Om de voorbereiding op de Eerste Communie zo goed mogelijk te laten verlopen is er een goede samenwerking nodig tussen kinderen, ouders/verzorgers, werkgroepleden en pastores. Deze samenwerking krijgt gestalte in een aantal ouderavonden en kinderbijeenkomsten. Het is goed om zelf ook stil te staan bij wat het geloof voor u betekent en wat de communie voor u inhoudt. Hierdoor kunt u zich ook echt samen met uw kind voorbereiden.


 

 

Wat verwachten wij van u

Het is voor een goede voorbereiding noodzakelijk dat de kinderen alle bijeenkomsten meemaken. Voor de ouders/ verzorgers geldt dat zij op de ouderavonden aanwezig zijn.

 

De kosten

De totale kosten van de voorbereiding op de Eerste Communie bedragen plm.€ 30,00 (project, materiaal en bijeenkomsten). Dit bedrag kunt u contant op de eerste ouderavond betalen.

 Contact:

Voor inlichtingen kunt u terecht bij een van de leden van de werkgroep Eerste Communie:

 

Iris Ham                                      iris.ham@gmail.com

Marjolein Tieman                    marjolein.copier@yahoo.com